ul. Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39
32 20 98 116

Certyfikaty i nagrody

Gepard Biznesu 2015

Firma POLSOFT ENGINEERING SP. Z O.O. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w jubileuszowej X edycji konkursu Gepard Biznesu 2015. Misją Konkursu jest wspieranie rozwoju polskich firm i banków oraz przekonywanie ich do tego, by same siebie nawzajem wspierały.
Szansę na otrzymanie Geparda Biznesu mają tylko najdynamiczniej rozwijające się firmy. Proces wyłaniania laureatów przeprowadzany jest metodą porównania do spółek giełdowych. Metoda ta opracowana została przez Instytut Bankowości Spółdzielczej do uproszczonej wyceny  firm spoza giełdy.

Złoty Płatnik 2015

Firma POLSOFT ENGINEERING SP. Z O.O. (NIP 9542246570) została laureatem Plebiscytu Złoty Płatnik 2015, organizowanego przez Euler Hermes Collections, lidera w zarządzaniu należnościami. Złoty Płatnik 2015 to prestiżowe wyróżnienie za zachowanie najwyższych standardów dyscypliny płatniczej, które jest przyznawane firmom spełniającym jednocześnie wszystkie z następujących kryteriów:
  • PMI powyżej 80 punktów***,
  • Rating na poziomie powyżej CCC,
  • Brak aktywnych windykacji.
Jedynie 5% firm na polskim rynku spełnia ww. kryteria, co oznacza, że Certyfikat Złoty Płatnik 2015 to elitarne odznaczenie, świadczące o rzetelności firmy. Jeśli spotkacie się Państwo z powyższymi, oznacza to, że Państwa kontrahent jest liderem, o najwyższym Wskaźniku Moralności Płatniczej w 2015 roku. Laureaci zostali wyłonieni na podstawie danych pochodzących z Programu Analiz Należności Euler Hermes Collections, w którym można znaleźć wiarygodne dane o aktualnej sytuacji kontrahentów, branży oraz rynku.
Firma POLSOFT ENGINEERING SP. Z O.O. uzyskała średnie PMI na poziomie 99 w roku 2015.
PMI ( Wskaźnik Moralności Płatniczej ) to  wskaźnik będący istotną wskazówkę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu kupieckiego danemu kontrahentowi.

Wskaźnik moralności płatniczej przyjmuje wartość od 0 do 100, co oznacza:
 80 – 100 Polecamy współpracę, rzetelny kontrahent, opóźnienia w regulowaniu zobowiązań praktycznie nie występują.
60 – 80 Polecamy współpracę, choć możliwe jest wystąpienie nieznacznych opóźnień w płatnościach (średnio do 20 dni po terminie płatności).
40 – 60 Monitoruj spływ należności, wystąpienie opóźnień w regulowaniu zobowiązań jest wysoce prawdopodobne (możliwe opóźnienia średnio do 40 dni po terminie płatności).
20 – 40 Monitoruj spływ należności, uzyskaj dodatkowe zabezpieczenia, podwyższone ryzyko utraty płynności przez tego kontrahenta (możliwe opóźnienia nawet średnio do 2 miesięcy po terminie płatności).
0 – 20 Wysokie ryzyko, sugerujemy stosowanie rozliczeń gotówkowych.
Brak informacji potrzebnej do wyliczenia PMI.

Rzetelna firma

Z przyjemnością informujemy iż nasza firma otrzymała certyfikat Rzetelna Firma. Certyfikat Rzetelności to innowacyjne narzędzie Krajowego Rejestru Długów. Ideą certyfikatu jest propagowanie rzetelności płatniczej w obrocie gospodarczym, a także kreowanie pozytywnego wizerunku firm, które z niego korzystają. Jest to dokument wystawiany przedsiębiorstwom, które przystąpiły do programu Rzetelna Firma – korzystają z usług Krajowego Rejestru Długów i nie widnieją w nim jako dłużnicy.
Krajowy Rejestr Długów (KRD) – jest to pierwsze i największe w Polsce biuro informacji gospodarczej działające na podstawie ustawy „O udostępnianiu informacji gospodarczych” z 14 lutego 2003 r., Dz. U. nr 50 poz. 424.

Przejrzysta Firma

Z wielką przyjemnością informujemy, iż firma Dun and Bradstreety Poland we współpracy z partnerami, nagrodziła naszą firmę prestiżowym Certyfikatem Przejrzysta Firma. Otrzymanie wyróżnienia jest świadectwem wiarygodności i uczciwości finansowej naszej firmy, tym ważniejszym iż nadawanym przez niezależną firmę o wieloletniej tradycji. Niniejszy certyfikat wtapia się w długofalową politykę  naszej firmy, mającą na celu stworzenie silnej i stabilnej marki, będącej gwarantem stabilności dla naszych partnerów biznesowych.

Płacę Terminowo

Program Płacę Terminowo ma na celu wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców płacących terminowo swoje zobowiązania. Polscy przedsiębiorcy spotykają się często z nieuczciwym wydłużaniem czasu oczekiwania na zapłatę faktur przez swoich kontrahentów. Takie praktyki doprowadziły już wiele firm do bankructwa lub przynajmniej zachwiania ich płynności finansowej.
Polsoft Engineering Sp. z o.o. jest nieprzerwanym uczestnikiem programu Płacę Terminowo od 2012 roku, co potwierdza, że w tym okresie firma była terminowym płatnikiem.
Potwierdzenia „Płacę terminowo”:
  • ABC Data S.A. – numer NIP: 5242617178
  • Ulisses Joanna Chłądzyńska – numer NIP: 5731616712