ul. Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39
32 20 98 116

Dlaczego outsourcing IT ?

Działalność wielu firm w coraz większym zakresie opiera się o bezawaryjne działanie systemu informatycznego. Zapewnienie ciągłości działania, minimalizacja czasów przestojów całego systemu jak i pojedynczych stanowisk ma kluczowe znaczenie w bieżącej działalności firmy i obsłudze klientów. Bieżąca administracja i serwis mają zmniejszyć negatywne wpływy wymienionych zjawisk.

Dlaczego outsourcing IT ?

Działalność wielu firm w coraz większym zakresie opiera się o bezawaryjne działanie systemu informatycznego. Zapewnienie ciągłości działania, minimalizacja czasów przestojów całego systemu jak i pojedynczych stanowisk ma kluczowe znaczenie w bieżącej działalności firmy i obsłudze klientów. Bieżąca administracja i serwis mają zmniejszyć negatywne wpływy wymienionych zjawisk.

Opieka serwisowa – nowoczesne i ekonomiczne rozwiązania outsourcingowe

Bazując na współpracy z innymi firmami Polsoft Engineering Sp. z o.o. opracowała rozwiązanie opieki serwisowej – pozwalające zwiększyć bezawaryjność i dostępność systemu informatycznego. Wprowadzając sprawdzone rozwiązania technologiczne i organizacyjne, powodujemy zwiększenie zadowolenia naszego klienta z eksploatacji systemu informatycznego.

W ramach stałej opłaty wykonujemy określoną liczbę prac serwisowo – administracyjnych, zapewniamy podmiany sprzętu w przypadkach długotrwałych napraw. Opłaty są tak skonstruowane, że ich wysokość zależy od ilości wykonanej pracy. Pozwala to na doprowadzenie do stabilnego działania systemu informatycznego i znacznego ograniczenia prac serwisowo – administracyjnych.

Współpraca w ramach opieki serwisowej daje wymierne korzyści

Wykorzystanie doświadczenia wykonawcy:
 • Działalność od 1992 roku
 • Obsługa firm różnej wielkości i specjalności
 • Znajomość specyfiki firm z różnych branż

Nadzór i wdrażanie rozwiązań IT:
 • Udział w wypracowaniu strategii rozwoju systemu informatycznego
 • Opracowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych
 • Opracowanie rozwiązań organizacyjnych powiązanych z systemem informatycznym (ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo systemu IT itp.)
 • Współpraca i nadzór firm trzecich przy realizacji projektów w zakresie systemu IT

Administracja:
 • Bieżąca administracja i zarządzanie systemem informatycznym
 • Serwis i zapewnienie ciągłości pracy
 • Bieżący serwis sprzętu i akcesoriów komputerowych
 • Podmiana elementów w przypadku długotrwałej naprawy
 • Określone maksymalne czasy reakcji na sytuacje awaryjne

Zasady współpracy

Zasady współpracy reguluje zawarta umowa, ale są to suche zapisy chroniące interesy obu stron. Dobra współpraca nie może się opierać tylko na literalnym przestrzeganiu zasad zapisanych w umowie, muszą zostać wprowadzone mechanizmy, które będą w lepszy i przyjaźniejszy sposób wspomagać wzajemne kontakty i współpracę.

Początki współpracy zawsze polegają na wzajemnym poznawaniu się. Firma nasza, pomimo dużego doświadczenia, musi poznać specyfikę każdego swojego klienta. W tym okresie krystalizują się osoby kontaktowe obu stron, określenie kompetencji w poszczególnych zakresach, priorytety poszczególnych zdarzeń itp. Skutkuje to w przyszłości lepszym świadczeniem usług i sumarycznie większym zadowoleniem klienta.

Analiza systemu pod kątem największych zagrożeń i ich eliminacja w początkowym etapie pozwala w krótkim czasie stworzyć system dużo bezpieczniejszy i mniej awaryjny.

Korzyści ze współpracy w ramach Opieki serwisowej

Wspomniane wcześniej zalety współpracy są oczywiste, dodatkowo należy wspomnieć o:

 • Możliwości wykorzystania dużego potencjału firmy wykonawcy
 • Wdrożeniu i utrzymywaniu stabilnego i odpornego na awarie systemu informatycznego
 • Wspomaganiu organizacyjnym i biznesowym rozwiązań stosowanych w systemie informatycznym
 • Zaangażowaniu w rozwiązywanie zagadnień zgłaszanych przez klienta

Opieka serwisowa – nowoczesne i ekonomiczne rozwiązania outsourcingowe

Bazując na współpracy z innymi firmami Polsoft Engineering Sp. z o.o. opracowała rozwiązanie opieki serwisowej – pozwalające zwiększyć bezawaryjność i dostępność systemu informatycznego. Wprowadzając sprawdzone rozwiązania technologiczne i organizacyjne, powodujemy zwiększenie zadowolenia naszego klienta z eksploatacji systemu informatycznego.

W ramach stałej opłaty wykonujemy określoną liczbę prac serwisowo – administracyjnych, zapewniamy podmiany sprzętu w przypadkach długotrwałych napraw. Opłaty są tak skonstruowane, że ich wysokość zależy od ilości wykonanej pracy. Pozwala to na doprowadzenie do stabilnego działania systemu informatycznego i znacznego ograniczenia prac serwisowo – administracyjnych.

Współpraca w ramach opieki serwisowej daje wymierne korzyści

Wykorzystanie doświadczenia wykonawcy:
 • Działalność od 1992 roku
 • Obsługa firm różnej wielkości i specjalności
 • Znajomość specyfiki firm z różnych branż

Nadzór i wdrażanie rozwiązań IT:
 • Udział w wypracowaniu strategii rozwoju systemu informatycznego
 • Opracowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych
 • Opracowanie rozwiązań organizacyjnych powiązanych z systemem informatycznym (ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo systemu IT itp.)
 • Współpraca i nadzór firm trzecich przy realizacji projektów w zakresie systemu IT

Administracja:
 • Bieżąca administracja i zarządzanie systemem informatycznym
 • Serwis i zapewnienie ciągłości pracy
 • Bieżący serwis sprzętu i akcesoriów komputerowych
 • Podmiana elementów w przypadku długotrwałej naprawy
 • Określone maksymalne czasy reakcji na sytuacje awaryjne

Zasady współpracy

Zasady współpracy reguluje zawarta umowa, ale są to suche zapisy chroniące interesy obu stron. Dobra współpraca nie może się opierać tylko na literalnym przestrzeganiu zasad zapisanych w umowie, muszą zostać wprowadzone mechanizmy, które będą w lepszy i przyjaźniejszy sposób wspomagać wzajemne kontakty i współpracę.

Początki współpracy zawsze polegają na wzajemnym poznawaniu się. Firma nasza, pomimo dużego doświadczenia, musi poznać specyfikę każdego swojego klienta. W tym okresie krystalizują się osoby kontaktowe obu stron, określenie kompetencji w poszczególnych zakresach, priorytety poszczególnych zdarzeń itp. Skutkuje to w przyszłości lepszym świadczeniem usług i sumarycznie większym zadowoleniem klienta.

Analiza systemu pod kątem największych zagrożeń i ich eliminacja w początkowym etapie pozwala w krótkim czasie stworzyć system dużo bezpieczniejszy i mniej awaryjny.

Korzyści ze współpracy w ramach Opieki serwisowej

Wspomniane wcześniej zalety współpracy są oczywiste, dodatkowo należy wspomnieć o:

 • Możliwości wykorzystania dużego potencjału firmy wykonawcy
 • Wdrożeniu i utrzymywaniu stabilnego i odpornego na awarie systemu informatycznego
 • Wspomaganiu organizacyjnym i biznesowym rozwiązań stosowanych w systemie informatycznym
 • Zaangażowaniu w rozwiązywanie zagadnień zgłaszanych przez klienta