ul. Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39
32 20 98 116


Zaznaczone pola są wymagane.

Zarejestruj się

Wypełnij formularz rejestracyjny i poczekaj na kontakt ze strony naszego konsultanta.

DANE FIRMY
Nazwa firmy
NIP (1234578901)
REGON
Adres
Miasto
Kod pocztowy
E-mail (firmowy)
Telefon (firmowy) (+48 12 1234578)
FAX (firmowy) (+48 12 1234578)
Strona WWW (www.onet.pl)
Branża
Ilość pracowników
Profil firmy
Adres dostawy 1
Adres dostawy 2
Opiekun handlowy
Imię i nazwisko
(w przypadku wybrania opiekuna handlowego `Inny`)

Dane użytkownika podstawowego
Imię
Nazwisko
Telefon (+48 12 1234578)
Telefon 2 (+48 12 1234578)
Telefon kom. (+48 121234578)
Adres e-mail
Fax (+48 12 1234578)
Uprawnienie do zamówień

Dane użytkownika dodatkowego
2. Aktywny?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsoft Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach rejestracji oraz obsługi systemu Bizneslink, a w przypadku wyboru newslettera w celach marketingowych obejmujących jego wysyłkę na wskazany adres email.
Wyrażam zgodę na wysyłanie newslettera z aktualnymi informacjami z działu hardware (sprzęt, bizneslink) na adres zgłaszającego.
Wyrażam zgodę na wysyłanie newslettera z aktualnymi informacjami z działu software (produkty własne Polsoftu) na adres zgłaszającego