ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39
OTRS ITSM jest rozszerzeniem podstawowej wersji OTRS Help Desk o zalecenia i „dobre praktyki” zawarte w bibliotekach ITIL. OTRS IT Service Management (ITSM), łączy w sobie standaryzowane metody zapobiegawcze i dobre praktyki dla organizacji IT do planowania, kontroli, mierzenia i ciągłego doskonalenia usług informatycznych.

Po co i komu jest potrzebny OTRS ITSM?

 • Do  wsparcia działów obsługi klienta w każdej firmie.
 • Do standaryzacji obsługi zgłoszeń między działami wewnątrz firmy.
 • Do prowadzenia ewidencji urządzeń komputerowych i oprogramowania wraz z historią zmian w ich konfiguracji.
 • Do zarządzania procesem wprowadzania zmian w firmie (np. wdrożenie lub modyfikacja aplikacji, wymiana serwera).

OTRS ITSM jest rozszerzeniem podstawowej wersji OTRS Help Desk o zalecenia i „dobre praktyki” zawarte w bibliotekach ITIL. OTRS IT Service Management (ITSM), łączy w sobie standaryzowane metody zapobiegawcze i dobre praktyki dla organizacji IT do planowania, kontroli, mierzenia i ciągłego doskonalenia usług informatycznych.

Po co i komu jest potrzebny OTRS ITSM?

 • Do  wsparcia działów obsługi klienta w każdej firmie.
 • Do standaryzacji obsługi zgłoszeń między działami wewnątrz firmy.
 • Do prowadzenia ewidencji urządzeń komputerowych i oprogramowania wraz z historią zmian w ich konfiguracji.
 • Do zarządzania procesem wprowadzania zmian w firmie (np. wdrożenie lub modyfikacja aplikacji, wymiana serwera).

Funkcje, które są możliwe do wykorzystania w OTRS ITSM:

Zarządzanie zgłoszeniem – incydentem.
Zarządzanie zmianą.
Baza konfiguracji.
Zarządzanie problemem.
Zarządzanie usługami i ich jakością
Baza wiedzy.
Katalog kontraktów serwisowych.

 • Wzajemne powiązania pomiędzy elementami poszczególnych sfer.
 • Automatyzacja zadań i przepływy pracy.
 • Powiadomienia wyzwalane zdarzeniami.
 • Śledzenie i ocena wpływu na środowisko IT.
 • Elastyczne rozwiązanie dla firm różnej wielkości.
 • Wszystkie funkcjonalności zawarte w wersji podstawowej.

Główne etapy implementacji OTRS-ITSM:

Wybór procesów i ich mapowanie do implementacji w OTRS-ITSM.
1
2
Nowe procesy powstałe w związku z wdrożeniem OTRS-ITSM.
Statystyki i raportowanie z OTRS-ITSM.
3
4
Wytyczne konfiguracji OTRS-ITSM.
Szczegółowe określenie parametrów OTRS-ITSM w pełnym zakresie wdrożenia.
5
6
Instalacja, konfiguracja OTRS-ITSM w wybranym środowisku.
Mapowanie ustawień i wymagań określonych w procesie analizy na parametry w OTRS-ITSM.
7
8
Przygotowanie instrukcji i dokumentacji.
Przygotowanie materiałów do szkoleń, szkolenie agentów i użytkowników.
9

Główne etapy implementacji OTRS-ITSM:

Wybór procesów i ich mapowanie do implementacji w OTRS-ITSM.
1
2
Nowe procesy powstałe w związku z wdrożeniem OTRS-ITSM.
Statystyki i raportowanie z OTRS-ITSM.
3
4
Wytyczne konfiguracji OTRS-ITSM.
Szczegółowe określenie parametrów OTRS-ITSM w pełnym zakresie wdrożenia.
5
6
Instalacja, konfiguracja OTRS-ITSM w wybranym środowisku.
Mapowanie ustawień i wymagań określonych w procesie analizy na parametry w OTRS-ITSM.
7
8
Przygotowanie instrukcji i dokumentacji.
Przygotowanie materiałów do szkoleń, szkolenie agentów i użytkowników.
9

Ponadto OTRS-ITSM:

 • jest zintegrowanym rozwiązaniem do zarządzania usługami, łącząc dobre praktyki w IT zawarte w „Infrastructure Library ITIL” z wypróbowanym i wydajnym systemem OTRS, wiodącym rozwiązaniem do zarządzania usługami;
 • spełnia potrzeby organizacji na skalowalne, zintegrowane, rozwiązanie o wysokiej wydajności, ułatwiające administrowanie złożonymi procesami infrastruktury IT;
 • jest niezależny od platformy, elastyczny, szybka instalacja, niskimi kosztami otrzymujemy wydajne rozwiązanie. Przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i globalnych graczy.