ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39

Co oferuje system?

   Kartoteki

   Dokumenty

   Kasa

Efektywność opisywanego systemu handlowego podnosi znacząco dostępna (w ujęciu każdego handlowca) w części programu dla kadry zarządzającej – KASA. Umożliwia ona natychmiastowy dostęp do danych, dotyczących dokumentów wpłat lub wypłat z kasy (KP i KW), zrealizowanych przez przedstawiciela handlowego na urządzeniu mobilnym. W przypadku powiązania prezentowanej aplikacji z systemem ERP (czy też innym systemem sprzedażowym, wykorzystywanym w firmie) informacja ta pozwala uwolnić sprzedaż, która do tej pory blokowana była ze względu na tzw. limity kredytowe, kontrolujące zadłużenie klienta firmy.

   Ślady GPS

   Raporty