ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39

Co oferuje system?

   Kartoteki

   Dokumenty

   Kasa

   Ślady GPS

   Raporty

PSMobile Center udostępnia Państwu zaimplementowane domyślnie w systemie raporty, związane ze sprzedażą, prowadzoną przez przedstawicieli handlowych. Dostępna jest także opcja dodawania własnych, wcześniej przygotowanych, raportów do systemu. Raporty takie można tworzyć
i dodawać do systemu samodzielnie dzięki wbudowanemu raportowi uniwersalnemu lub zlecić ich wykonanie firmie Polsoft.