ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39

Co oferuje system?

   Kartoteki

   Dokumenty

   Kasa

   Ślady GPS

Aplikacja Centralna PSMobile Center oferuje Państwu możliwość analizowania przebiegu wykonywanej trasy przez przedstawicieli handlowych. Każda operacja, przeprowadzona przez Państwa pracownika poza siedzibą firmy przy pomocy aplikacji PSMobile Sale, może być dodatkowo znakowana danymi GPS. W każdej chwili dla każdego przedstawiciela system oferuje możliwość wyświetlenia mapy wykonanej trasy na podstawie zgromadzonych
w systemie współrzędnych punktów GPS lub wyświetlenia na mapie wybranego punktu z całego przebiegu dnia pracy wszystkich przedstawicieli handlowych.

   Raporty