ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39

Aby włączyć fakturę elektroniczną (e-faktura) prosimy o wypełnienie formularza.

Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu wysyłki faktur elektronicznych (zamieszczony poniżej). Bądź na bieżąco z nowościami z Polsoftu oraz całej branży IT.
Zaznaczone pola są wymagane.
Nazwa Firmy
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Kod
Miejscowość
Ulica i numer
NIP
Numer telefonu
E-mail zgłaszającego
E-mail do faktur
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji wysyłki faktur.
Wiem, że:
• administratorem moich danych osobowych jest Polsoft Engineering Sp. z o.o., z siedzibą 40-384 Katowice ul. Ks. Bpa Bednorza 19,
• podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi fakt, iż osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
• celem przetwarzania jest realizacja wysyłki faktur,
• moje dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie,
• dane będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody,
• mam prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,  prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• podanie danych osobowych dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi realizację wysyłki faktur.
Dokumenty do pobrania:
  • Regulamin korzystania z faktury elektronicznej – pobierz
  • Oświadczenie o akceptacji faktur w formie elektronicznej – pobierz
  • Oświadczenie o wycofaniu akceptacji faktur w formie elektronicznej – pobierz
  • Oświadczenie o zamianie adresu e-mail do wysyłki faktur w formie elektronicznej – pobierz