ul. Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39
32 20 98 116
System wspierający sprzedaż mobilnych przedstawicieli handlowych pracujących na tabletach lub smartfonach z systemem Android.

PS Mobile Sale to aplikacja mobilna dla handlowców w terenie z używających przenośnych urządzeń mobilnych. Program umożliwia im m.in.: błyskawiczne przeglądanie kartotek towarów i klientów, sprawdzanie stanów magazynowych, wystawianie dokumentów i nadzór nad płatnościami. System pozwala również szefowi działu sprzedaży na szczegółową kontrolę działań mobilnych handlowców i zlecanie im zadań.

PS Mobile Sale oferuje możliwość pracy w trybach: presseling (zbieranie zamówień), vanselling (sprzedaż tzw. „z samochodu”) oraz w trybie mieszanym.

System wspierający sprzedaż mobilnych przedstawicieli handlowych pracujących na tabletach lub smartfonach z systemem Android.

PS Mobile Sale to aplikacja mobilna dla handlowców w terenie używających przenośnych urządzeń mobilnych. Program umożliwia im m.in.: błyskawiczne przeglądanie kartotek towarów i klientów, sprawdzanie stanów magazynowych, wystawianie dokumentów i nadzór nad płatnościami.

System pozwala również szefowi działu sprzedaży na szczegółową kontrolę działań mobilnych handlowców i zlecanie im zadań. PS Mobile Sale oferuje możliwość pracy w trybach: presseling (zbieranie zamówień), vanselling (sprzedaż tzw. „z samochodu”) oraz w trybie mieszanym.

System PS Mobile Sale jest wykorzystywany m.in. przez:
 • hurtownie, których przedstawiciele odwiedzają odbiorców
 • producentów, których przedstawiciele obsługują hurtownie
 • odbiorców, których zamówienia przesyłane są do dystrybutorów

PSMobile Sale obsługuje interfejsy wymiany danych z wieloma systemami, współpracuje min.:

 • Enova
 • Streamsoft
 • Vendo
 • Comarch
 • PS2000
 • Impuls EVO
 • SAP Business One

W przypadku innych systemów ERP Polsoft wykona usługę integracji systemu PS Mobile z dowolnym systemem ERP klienta.
PSMobile Sale obsługuje interfejsy wymiany danych z wieloma systemami, współpracuje min.:

 • Enova
 • Streamsoft

 • Vendo
 • Comarch

 • PS2000
 • Impuls EVO

 • SAP Business One

W przypadku innych systemów ERP Polsoft wykona usługę integracji systemu PS Mobile z dowolnym systemem ERP klienta.
System PS Mobile Sale jest wykorzystywany m.in. przez:
 • hurtownie, których przedstawiciele odwiedzają odbiorców
 • producentów, których przedstawiciele obsługują hurtownie
 • odbiorców, których zamówienia przesyłane są do dystrybutorów

Co oferuje system?

Moduł umożliwiający przygotowanie w terenie dokumentów handlowych (zamówień, faktur, paragonów). Dokument handlowy powstaje bardzo szybko dając jednocześnie dostęp do niezbędnych informacji z:
kartoteki klienta:
 • dane kontaktowe (adres, telefon),
 • lokalizacja GPS z możliwością wyświetlenia mapy oraz zaplanowania trasy dojazdu do klienta,
 • dane rozrachunkowe,
 • informacje związane z przyznanymi rabatami,
 • rozliczenia (pełna informacja o należnościach i zobowiązaniach),
 • historia dokumentów handlowych.

oraz kartoteki towaru:
 • nazwa towaru,
 • zdjęcie towaru,
 • producent,
 • kod kreskowy,
 • promocje (rabat i cena promocyjna),
 • stan magazynowy,
 • ceny sprzedaży,
 • cena zakupu.

Listy kontrahentów oraz towarów posiadają wbudowany zaawansowany mechanizm wyszukiwania, filtrowania oraz sortowania.
Umożliwia skuteczne prowadzenie kontroli należności i zobowiązań oraz nadzoru nad przyjmowaniem gotówki poza siedzibą. Przedstawiciel ma dostęp do aktualnych danych dotyczących nierozliczonych płatności, podczas gdy centrala ma stała kontrolę nad ilością przyjętej gotówki, którą należy rozliczyć.
Mobilny Handlowiec umożliwia rejestrowanie przebiegu dnia każdego przedstawiciela handlowego. Jeśli zależy Państwu na dodatkowej kontroli czasu pracy swoich pracowników oraz sposobu wykorzystywania pojazdów flotowych, ta opcja systemu została stworzona specjalnie w tym właśnie celu.

W module przebiegu dnia możemy rejestrować:

 • moment rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy przedstawiciela handlowego,
 • jazdę prywatną,
 • serwis,
 • tankowanie (wraz z obowiązkiem podaniem rodzaju paliwa, ilości oraz wartości tankowania),
 • postój.

Każda z wymienionych operacji wymaga podania przez przedstawiciela rzeczywistego stanu licznika oraz każda z nich może być znakowana danymi GPS.

Dzięki opcji wizyt przedstawiciel w aplikacji Mobilny Handlowiec ma możliwość zaplanowania swojego dnia na podstawie wcześniej umówionych oraz potwierdzonych terminów spotkań z kontrahentami. Każda wizyta może mieć przypisane konkretne cele, które przedstawiciel ma za zadanie realizować podczas spotkania z klientem. Fakt odbycia spotkania przedstawiciela z klientem może być dodatkowo oznakowany przez system współrzędnymi GPS. Przedstawiciel handlowy ma także dostęp do archiwum swoich wizyt – podzielonych na zrealizowane oraz zakończone niepowodzeniem.
Łatwa i szybka możliwość gromadzenia danych o klientach. Przedstawiciele mając do dyspozycji proste formularze rejestrują na urządzeniach informację na temat opinii klientów, ruchów konkurencji, materiałach marketingowych, eksponowanych produktach,  sytuacji zastanej w punktach itd. Zebrane w ten sposób dane po synchronizacji są dostępne w postaci syntetycznej i analitycznej na serwerze centralnym.

Co oferuje system?

Moduł umożliwiający przygotowanie w terenie dokumentów handlowych (zamówień, faktur, paragonów). Dokument handlowy powstaje bardzo szybko dając jednocześnie dostęp do niezbędnych informacji z:
kartoteki klienta:
 • dane kontaktowe (adres, telefon),
 • lokalizacja GPS z możliwością wyświetlenia mapy oraz zaplanowania trasy dojazdu do klienta,
 • dane rozrachunkowe,
 • informacje związane z przyznanymi rabatami,
 • rozliczenia (pełna informacja o należnościach i zobowiązaniach),
 • historia dokumentów handlowych.

oraz kartoteki towaru:
 • nazwa towaru,
 • zdjęcie towaru,
 • producent,
 • kod kreskowy,
 • promocje (rabat i cena promocyjna),
 • stan magazynowy,
 • ceny sprzedaży,
 • cena zakupu.

Listy kontrahentów oraz towarów posiadają wbudowany zaawansowany mechanizm wyszukiwania, filtrowania oraz sortowania.
Umożliwia skuteczne prowadzenie kontroli należności i zobowiązań oraz nadzoru nad przyjmowaniem gotówki poza siedzibą. Przedstawiciel ma dostęp do aktualnych danych dotyczących nierozliczonych płatności, podczas gdy centrala ma stała kontrolę nad ilością przyjętej gotówki, którą należy rozliczyć.
Mobilny Handlowiec umożliwia rejestrowanie przebiegu dnia każdego przedstawiciela handlowego. Jeśli zależy Państwu na dodatkowej kontroli czasu pracy swoich pracowników oraz sposobu wykorzystywania pojazdów flotowych, ta opcja systemu została stworzona specjalnie w tym właśnie celu.

W module przebiegu dnia możemy rejestrować:

 • moment rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy przedstawiciela handlowego,
 • jazdę prywatną,
 • serwis,
 • tankowanie (wraz z obowiązkiem podaniem rodzaju paliwa, ilości oraz wartości tankowania),
 • postój.

Każda z wymienionych operacji wymaga podania przez przedstawiciela rzeczywistego stanu licznika oraz każda z nich może być znakowana danymi GPS.

Dzięki opcji wizyt przedstawiciel w aplikacji Mobilny Handlowiec ma możliwość zaplanowania swojego dnia na podstawie wcześniej umówionych oraz potwierdzonych terminów spotkań z kontrahentami. Każda wizyta może mieć przypisane konkretne cele, które przedstawiciel ma za zadanie realizować podczas spotkania z klientem. Fakt odbycia spotkania przedstawiciela z klientem może być dodatkowo oznakowany przez system współrzędnymi GPS. Przedstawiciel handlowy ma także dostęp do archiwum swoich wizyt – podzielonych na zrealizowane oraz zakończone niepowodzeniem.
Łatwa i szybka możliwość gromadzenia danych o klientach. Przedstawiciele mając do dyspozycji proste formularze rejestrują na urządzeniach informację na temat opinii klientów, ruchów konkurencji, materiałach marketingowych, eksponowanych produktach,  sytuacji zastanej w punktach itd. Zebrane w ten sposób dane po synchronizacji są dostępne w postaci syntetycznej i analitycznej na serwerze centralnym.
Dzięki aplikacji do administrowania PS Mobile Center. Ostatnim ważnym zadaniem systemu jest kontrola i zarządzanie pracownikami przebywającymi w terenie. System umożliwia stałe informowanie na temat podejmowanych w terenie działań z uwzględnieniem ich skuteczności. Osoba odpowiadająca za pracę przedstawicieli może zlecać im zadania lub trasy, a także przeglądać plany tworzone przez przedstawicieli w zestawieniu z faktycznymi wynikami podjętych działań.