ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39
System wspierający sprzedaż mobilnych przedstawicieli handlowych pracujących na tabletach lub smartfonach z systemem Android.

PS Mobile Sale to aplikacja mobilna dla handlowców w terenie z używających przenośnych urządzeń mobilnych. Program umożliwia im m.in.: błyskawiczne przeglądanie kartotek towarów i klientów, sprawdzanie stanów magazynowych, wystawianie dokumentów i nadzór nad płatnościami. System pozwala również szefowi działu sprzedaży na szczegółową kontrolę działań mobilnych handlowców i zlecanie im zadań.

PS Mobile Sale oferuje możliwość pracy w trybach: presseling (zbieranie zamówień), vanselling (sprzedaż tzw. „z samochodu”) oraz w trybie mieszanym.

Aplikacja mobilna dla handlowców PSMobile - Logo

System wspierający sprzedaż mobilnych przedstawicieli handlowych pracujących na tabletach lub smartfonach z systemem Android.

PS Mobile Sale to aplikacja mobilna dla handlowców w terenie używających przenośnych urządzeń mobilnych. Program umożliwia im m.in.: błyskawiczne przeglądanie kartotek towarów i klientów, sprawdzanie stanów magazynowych, wystawianie dokumentów i nadzór nad płatnościami.

System pozwala również szefowi działu sprzedaży na szczegółową kontrolę działań mobilnych handlowców i zlecanie im zadań. PS Mobile Sale oferuje możliwość pracy w trybach: presseling (zbieranie zamówień), vanselling (sprzedaż tzw. „z samochodu”) oraz w trybie mieszanym.

System PS Mobile Sale jest wykorzystywany m.in. przez:
 • hurtownie, których przedstawiciele odwiedzają odbiorców
 • producentów, których przedstawiciele obsługują hurtownie
 • odbiorców, których zamówienia przesyłane są do dystrybutorów

PSMobile Sale obsługuje interfejsy wymiany danych z wieloma systemami, współpracuje min.:

 • Enova
 • Streamsoft
 • Vendo
 • Comarch
 • PS2000
 • Impuls EVO
 • SAP Business One

W przypadku innych systemów ERP Polsoft wykona usługę integracji systemu PS Mobile z dowolnym systemem ERP klienta.
PSMobile Sale obsługuje interfejsy wymiany danych z wieloma systemami, współpracuje min.:

 • Enova
 • Streamsoft

 • Vendo
 • Comarch

 • PS2000
 • Impuls EVO

 • SAP Business One

W przypadku innych systemów ERP Polsoft wykona usługę integracji systemu PS Mobile z dowolnym systemem ERP klienta.
System PS Mobile Sale jest wykorzystywany m.in. przez:
 • hurtownie, których przedstawiciele odwiedzają odbiorców
 • producentów, których przedstawiciele obsługują hurtownie
 • odbiorców, których zamówienia przesyłane są do dystrybutorów

Dzięki aplikacji do administrowania PS Mobile Center. Ostatnim ważnym zadaniem systemu jest kontrola i zarządzanie pracownikami przebywającymi w terenie. System umożliwia stałe informowanie na temat podejmowanych w terenie działań z uwzględnieniem ich skuteczności. Osoba odpowiadająca za pracę przedstawicieli może zlecać im zadania lub trasy, a także przeglądać plany tworzone przez przedstawicieli w zestawieniu z faktycznymi wynikami podjętych działań.