ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39
Zgodnie z przyjętą ustawą, obowiązek generowania danych z ewidencji VAT oraz comiesięczne raportowanie do Urzędu Skarbowego w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, obejmuje największe podmioty gospodarcze już od dnia 1 lipca 2016r. Małe i średnie przedsiębiorstwa obowiązek obejmuje od 1 stycznia 2017r., natomiast od 1 stycznia 2018r. będzie to dotyczyło także mikroprzedsiębiorstw.
Ilość pracowników Roczny obrót Rejestry VAT JPK – kontrola US
DUŻE FIRMY powyżej 250 powyżej 50 mln EUR 1 lipca 2016 1 lipca 2016
FIRMY ŚREDNIE I MAŁE poniżej 250 do 50 mln EUR 1 stycznia 2017 1 lipca 2018
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA poniżej 10 do 2 mln EUR 1 stycznia 2018 1 lipca 2018
Systemy PS2000 pozwalają na generowanie, walidację i dostarczanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) zgodnie ze standardami wytyczonymi przez Ministerstwo Finansów i składa się z 5 różnych typów raportu, z których każdy obejmuje inny obszar rejestrowania danych przedsiębiorstwa:

Zgodnie z przyjętą ustawą, obowiązek generowania danych z ewidencji VAT oraz comiesięczne raportowanie do Urzędu Skarbowego w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, obejmuje największe podmioty gospodarcze już od dnia 1 lipca 2016r. Małe i średnie przedsiębiorstwa obowiązek obejmuje od 1 stycznia 2017r., natomiast od 1 stycznia 2018r. będzie to dotyczyło także mikroprzedsiębiorstw.

Ilość pracowników Roczny obrót Rejestry VAT JPK – kontrola US
DUŻE FIRMY powyżej 250 powyżej 50 mln EUR 1 lipca 2016 1 lipca 2016
FIRMY ŚREDNIE I MAŁE poniżej 250 do 50 mln EUR 1 stycznia 2017 1 lipca 2018
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA poniżej 10 do 2 mln EUR 1 stycznia 2018 1 lipca 2018
Systemy PS2000 pozwalają na generowanie, walidację i dostarczanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) zgodnie ze standardami wytyczonymi przez Ministerstwo Finansów i składa się z 5 różnych typów raportu, z których każdy obejmuje inny obszar rejestrowania danych przedsiębiorstwa:

 • Księgi rachunków
 • Wyciągi bankowe
 • Magazyn
 • Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
 • Faktury VAT

 • Księgi rachunków

 • Wyciągi bankowe

 • Magazyn

 • Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT

 • Faktury VAT

Sposób działania

Moduł rozpoczyna pracę od pobrania danych wejściowych. W kolejnych krokach przeprowadza kontrolę spójności i poprawnego odczytu pobranych danych, a następnie generuje plik wynikowy XML.

Istotnym elementem działania Systemu jest sprawdzenie spójności dostarczonych danych. System sprawdza, czy dane składają się poprawnie w kolejne elementy. Przykładem może być kontrola poprawności sumowania pozycji faktury do jej końcowej wartości.

Ostatnim elementem procesu jest generowanie raportu z przeprowadzonych prac. Raport zawiera kluczowe informacje potrzebne do zweryfikowania, czy wszystkie wprowadzone dane zostały poprawnie przetworzone.

Sposób obsługi

Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) odbywa się na żądanie użytkownika.
System – po zarejestrowaniu nowego zadania – rozpoczyna działanie, a po zakończonych pracach oznacza element na liście przetworzeń jako zakończony. Wynikowe pliki XML zostają zapisane w repozytorium plików.

Główne funkcjonalności

 • generowanie wynikowych plików XML
 • kontrola spójności danych wejściowych
 • kontrola poprawności sum kontrolnych danych wejściowych
 • tworzenie raportów na podstawie wygenerowanych plików XML, by kontrolować poprawność przebiegu całego procesu tworzenia JPK