ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39
PS2000 Vet to produkt ściśle dostosowany do wymagań stawianych przez firmy zajmujące się hurtem weterynaryjnym z jednej strony i jak i przez przepisy regulujące rynek dystrybucji weterynaryjnej z drugiej.
1
Niezawodna baza danych ORACLE.
2
Pokrywa swoją funkcjonalnością wszystkie procesy niezbędne do prowadzenia działalności związanej z dystrybucją weterynaryjną.
3
Jako system zintegrowany udostępnia wszelkie dane uprawnionym osobom nie tylko z powiązanych poprzez wspólną bazę danych ( platforma bazodanowa Oracle ) modułów systemu.
4
Praca systemu w układzie wielooddziałowym umożliwią dostęp do wszelkich danych oddziałów firmy w czasie rzeczywistym w trybie online.
5
System wskazuje wszystkie lokalizacje danego towaru na magazynie.
6
Operator skanuje kod lokalizacji (półki są oklejone kodami kreskowymi) i odkłada towar na półkę.

Istotne cechy weterynaryjno - farmaceutyczne

PS2000 Vet to produkt ściśle dostosowany do wymagań stawianych przez firmy zajmujące się hurtem weterynaryjnym z jednej strony i jak i przez przepisy regulujące rynek dystrybucji weterynaryjnej z drugiej.

1

Niezawodna baza danych ORACLE.

2

Pokrywa swoją funkcjonalnością wszystkie procesy niezbędne do prowadzenia działalności związanej z dystrybucją weterynaryjną.

3

Jako system zintegrowany udostępnia wszelkie dane uprawnionym osobom nie tylko
z powiązanych poprzez wspólną bazę danych ( platforma bazodanowa Oracle ) modułów systemu.

4

Praca systemu w układzie wielooddziałowym umożliwią dostęp do wszelkich danych oddziałów firmy w czasie rzeczywistym w trybie online.

5

System wskazuje wszystkie lokalizacje danego towaru na magazynie.

6

Operator skanuje kod lokalizacji (półki są oklejone kodami kreskowymi) i odkłada towar na półkę.

Istotne cechy weterynaryjno - farmaceutyczne

Dlaczego PS2000 Vet?

Dlaczego PS2000 Vet?