ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39
PS2000 Vet to produkt ściśle dostosowany do wymagań stawianych przez firmy zajmujące się hurtem weterynaryjnym z jednej strony i jak i przez przepisy regulujące rynek dystrybucji weterynaryjnej z drugiej.
Podstawą konfiguracji systemu jest zwalidowany system dla hurtu i dystrybucji farmaceutycznej PS2000 Pharma.
Można stwierdzić, że system dedykowany dla obsługi podmiotów zajmujących się handlem lekami i specyfikami weterynaryjnymi został zwalidowany zgodnie z zasadami i wytycznymi dotyczącymi walidacji systemów skomputeryzowanych zawartymi w dokumentach GAMP 5 (Good Automated Manufacturing Practice) oraz Aneksie 11 do przewodnika GMP (Good Manufacturing Practice).
Najważniejsze cechy oprogramowania PS2000 VET:
1
Obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie procesy niezbędne do prowadzenia działalności związanej z dystrybucją weterynaryjną.
2
Jako system zintegrowany udostępnia wszelkie dane wyłącznie uprawnionym osobom. System uprawnień jest mocno rozbudowany co umożliwia nadanie użytkownikom ściśle określonych ról.
3
Praca systemu w układzie wielooddziałowym umożliwia dostęp do wszelkich danych oddziałów firmy w czasie rzeczywistym, w trybie online.
4
Posiada niezbędne sprzęgi i interfejsy stosowane w branży weterynaryjnej.
5
Jest oparty o niezawodną baza danych ORACLE, co umożliwia również szybkie generowanie wielowymiarowych raportów.
6
Jest systemem zwalidowanym przez producenta.

Istotne cechy weterynaryjno - farmaceutyczne

Oprogramowanie dla hurtowni weterynaryjnych PS2000 Vet to produkt ściśle dostosowany do wymagań stawianych przez firmy zajmujące się hurtem weterynaryjnym z jednej strony i jak i przez przepisy regulujące rynek dystrybucji weterynaryjnej z drugiej.

Podstawą konfiguracji systemu jest zwalidowane oprogramowanie dla hurtu i dystrybucji farmaceutycznej PS2000 Pharma.

Można stwierdzić, że oprogramowanie dedykowane dla obsługi podmiotów zajmujących się handlem lekami i specyfikami weterynaryjnymi zostało zwalidowane zgodnie z zasadami i wytycznymi dotyczącymi walidacji systemów skomputeryzowanych zawartymi w dokumentach GAMP 5 (Good Automated Manufacturing Practice) oraz Aneksie 11 do przewodnika GMP (Good Manufacturing Practice).

Najważniejsze cechy oprogramowania dla hurtowni weterynaryjnych – PS2000 VET:

1

Obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie procesy niezbędne do prowadzenia działalności związanej z dystrybucją weterynaryjną.

2

Jako system zintegrowany udostępnia wszelkie dane wyłącznie uprawnionym osobom. System uprawnień jest mocno rozbudowany co umożliwia nadanie użytkownikom ściśle określonych ról.

3

Praca oprogramowania  w układzie wielooddziałowym umożliwia dostęp do wszelkich danych oddziałów hurtowni weterynaryjnej w czasie rzeczywistym, w trybie online.

4

Posiada niezbędne sprzęgi i interfejsy wymagane od oprogramowania dedykowanego dla w branży dystrybucji weterynaryjnej.

5

Jest oparty o niezawodną baza danych ORACLE, co umożliwia również szybkie generowanie wielowymiarowych raportów.

6

Jest systemem zwalidowanym przez producenta.

Istotne cechy weterynaryjno - farmaceutyczne

Dlaczego PS2000 Vet?

Dlaczego oprogramowanie PS2000 Vet?