ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39

Dlaczego outsourcing IT ?

Coraz większym wyzwaniem przed, którym staje obecnie prawie każda nowoczesna firma to temat maksymalnej informatyzacji i digitalizacji procesów. Wiąże się to jednak z koniecznością zapewnienia wysokokwalifikowanej kadry informatycznej.
Konieczność ta powiązana z stosunkowo dużą rotacją na tego typu stanowiskach tworzy niełatwe zadanie, jakim jest rekrutacja informatyka.
Trudność w zatrudnieniu informatyków polega z jednej strony na wysokich oczekiwaniach finansowych a z drugiej na niewielkiej liczbie kandydatów pragnących zmienić  pracę, w rezultacie spotykamy się często z kandydatami o nie najwyższych kompetencjach. Więcej na ten temat tutaj.

Dlaczego outsourcing IT ?

Coraz większym wyzwaniem przed, którym staje obecnie prawie każda nowoczesna firma to temat maksymalnej informatyzacji i digitalizacji procesów. Wiąże się to jednak z koniecznością zapewnienia wysokokwalifikowanej kadry informatycznej.
Konieczność ta powiązana z stosunkowo dużą rotacją na tego typu stanowiskach tworzy niełatwe zadanie, jakim jest rekrutacja informatyka.
Trudność w zatrudnieniu informatyków polega z jednej strony na wysokich oczekiwaniach finansowych a z drugiej na niewielkiej liczbie kandydatów pragnących zmienić  pracę, w rezultacie spotykamy się często z kandydatami o nie najwyższych kompetencjach. Więcej na ten temat tutaj.

Alternatywą jest outsourcing IT a dokładnie outsourcing całego działu IT

Oferta Polsoft Engineering w zakresie outsourcingu IT

 • Opieka serwisowa
 • Nadzór i wdrażanie rozwiązań IT
 • Administracja

Rozwiązanie to daje Państwu:

 • gwarantowany umową czas reakcji
 • dostępność opieki informatycznej 24 godziny na dobę
 • znaczące zmniejszenie kosztów poprzez całkowitą lub częściową redukcję własnego działu IT
 • dostęp do specjalistów IT o różnych często zaawansowanych specjalnościach, jakich zatrudniony na etacie informatyk często nie będzie posiadać

Opłaty stałe – ryczałtowe

wykonujemy wówczas określoną liczbę prac serwisowo administracyjnych, zapewniamy podmiany sprzętu w przypadkach długotrwałych napraw

Opłaty zmienne

możliwe w przypadku większych wolumenów prac miesięcznych uzależnione od liczby przepracowanych na rzecz klienta godzin

Opłaty mieszane

ustalane na drodze negocjacji

Współpraca w ramach opieki serwisowej daje wymierne korzyści

Wykorzystanie doświadczenia wykonawcy:
 • Działalność od 1992 roku
 • Obsługa firm różnej wielkości i specjalności
 • Znajomość specyfiki firm z różnych branż

Nadzór i wdrażanie rozwiązań IT:
 • Udział w wypracowaniu strategii rozwoju systemu informatycznego
 • Opracowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych
 • Opracowanie rozwiązań organizacyjnych powiązanych z systemem informatycznym (ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo systemu IT itp.)
 • Współpraca i nadzór firm trzecich przy realizacji projektów w zakresie systemu IT
 • Wsparcie podczas rozmów z firmami dostarczającymi oprogramowanie
 • Pomoc przy wyborze dostawcy usług internetowych oraz reprezentowanie klienta podczas rozmów
 • Koordyncja działań wszelkich firm związanych z infrastrukturą informatyczną

Administracja:
 • Bieżąca administracja i zarządzanie systemem informatycznym
 • Serwis i zapewnienie ciągłości pracy
 • Bieżący serwis sprzętu i akcesoriów komputerowych
 • Podmiana elementów w przypadku długotrwałej naprawy
 • Określone maksymalne czasy reakcji na sytuacje awaryjne

Zasady współpracy

Zasady współpracy reguluje zawarta umowa, ale są to suche zapisy chroniące interesy obu stron. Dobra współpraca nie może się opierać tylko na literalnym przestrzeganiu zasad zapisanych w umowie, muszą zostać wprowadzone mechanizmy, które będą w lepszy i przyjaźniejszy sposób wspomagać wzajemne kontakty i współpracę.

Początki współpracy zawsze polegają na wzajemnym poznawaniu się. Firma nasza, pomimo dużego doświadczenia, musi poznać specyfikę każdego swojego klienta. W tym okresie krystalizują się osoby kontaktowe obu stron, określenie kompetencji w poszczególnych zakresach, priorytety poszczególnych zdarzeń itp. Skutkuje to w przyszłości lepszym świadczeniem usług i sumarycznie większym zadowoleniem klienta.

Analiza systemu pod kątem największych zagrożeń i ich eliminacja w początkowym etapie pozwala w krótkim czasie stworzyć system dużo bezpieczniejszy i mniej awaryjny.

Korzyści ze współpracy w ramach Opieki serwisowej

Wspomniane wcześniej zalety współpracy są oczywiste, dodatkowo należy wspomnieć o:

 • Możliwości wykorzystania dużego potencjału firmy wykonawcy
 • Wdrożeniu i utrzymywaniu stabilnego i odpornego na awarie systemu informatycznego
 • Wspomaganiu organizacyjnym i biznesowym rozwiązań stosowanych w systemie informatycznym
 • Zaangażowaniu w rozwiązywanie zagadnień zgłaszanych przez klienta

Alternatywą jest outsourcing IT a dokładnie outsourcing całego działu IT

Oferta Polsoft Engineering w zakresie outsourcingu IT

 • Opieka serwisowa
 • Nadzór i wdrażanie rozwiązań IT
 • Administracja

Rozwiązanie to daje Państwu:

 • gwarantowany umową czas reakcji
 • dostępność opieki informatycznej 24 godziny na dobę
 • znaczące zmniejszenie kosztów poprzez całkowitą lub częściową redukcję własnego działu IT
 • dostęp do specjalistów IT o różnych często zaawansowanych specjalnościach, jakich zatrudniony na etacie informatyk często nie będzie posiadać

Opłaty stałe – ryczałtowe

wykonujemy wówczas określoną liczbę prac serwisowo administracyjnych, zapewniamy podmiany sprzętu w przypadkach długotrwałych napraw

Opłaty zmienne

możliwe w przypadku większych wolumenów prac miesięcznych uzależnione od liczby przepracowanych na rzecz klienta godzin

Opłaty mieszane

ustalane na drodze negocjacji

Współpraca w ramach opieki serwisowej daje wymierne korzyści

Wykorzystanie doświadczenia wykonawcy:
 • Działalność od 1992 roku
 • Obsługa firm różnej wielkości i specjalności
 • Znajomość specyfiki firm z różnych branż

Nadzór i wdrażanie rozwiązań IT:
 • Udział w wypracowaniu strategii rozwoju systemu informatycznego
 • Opracowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych
 • Opracowanie rozwiązań organizacyjnych powiązanych z systemem informatycznym (ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo systemu IT itp.)
 • Współpraca i nadzór firm trzecich przy realizacji projektów w zakresie systemu IT
 • Wsparcie podczas rozmów z firmami dostarczającymi oprogramowanie
 • Pomoc przy wyborze dostawcy usług internetowych oraz reprezentowanie klienta podczas rozmów
 • Koordyncja działań wszelkich firm związanych z infrastrukturą informatyczną

Administracja:
 • Bieżąca administracja i zarządzanie systemem informatycznym
 • Serwis i zapewnienie ciągłości pracy
 • Bieżący serwis sprzętu i akcesoriów komputerowych
 • Podmiana elementów w przypadku długotrwałej naprawy
 • Określone maksymalne czasy reakcji na sytuacje awaryjne

Zasady współpracy

Zasady współpracy reguluje zawarta umowa, ale są to suche zapisy chroniące interesy obu stron. Dobra współpraca nie może się opierać tylko na literalnym przestrzeganiu zasad zapisanych w umowie, muszą zostać wprowadzone mechanizmy, które będą w lepszy i przyjaźniejszy sposób wspomagać wzajemne kontakty i współpracę.

Początki współpracy zawsze polegają na wzajemnym poznawaniu się. Firma nasza, pomimo dużego doświadczenia, musi poznać specyfikę każdego swojego klienta. W tym okresie krystalizują się osoby kontaktowe obu stron, określenie kompetencji w poszczególnych zakresach, priorytety poszczególnych zdarzeń itp. Skutkuje to w przyszłości lepszym świadczeniem usług i sumarycznie większym zadowoleniem klienta.

Analiza systemu pod kątem największych zagrożeń i ich eliminacja w początkowym etapie pozwala w krótkim czasie stworzyć system dużo bezpieczniejszy i mniej awaryjny.

Korzyści ze współpracy w ramach Opieki serwisowej

Wspomniane wcześniej zalety współpracy są oczywiste, dodatkowo należy wspomnieć o:

 • Możliwości wykorzystania dużego potencjału firmy wykonawcy
 • Wdrożeniu i utrzymywaniu stabilnego i odpornego na awarie systemu informatycznego
 • Wspomaganiu organizacyjnym i biznesowym rozwiązań stosowanych w systemie informatycznym
 • Zaangażowaniu w rozwiązywanie zagadnień zgłaszanych przez klienta