ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39

Oprogramowanie do zarządzania magazynem PS2000 WMS

Sprawna i efektywna praca oddziałów magazynowych i logistycznych jest w dzisiejszych czasach niezwykle pożądaną wartością dodaną dla wszystkich uczestników łańcucha logistycznego, począwszy od producenta, poprzez dystrybutora, a skończywszy na kliencie końcowym.

System zarządzania magazynem PS2000 WMS  umożliwia tym oddziałom korzystania z odpowiednich narzędzi technicznych i aplikacji systemowych zapewnia pełną informację o stanie towarów, konieczności ich zamówienia, a po zamówieniu i wprowadzeniu na magazyn, na sprawnej obsłudze związanej m.in. z logiką wydań i pobrań towaru, obsługą kartoteki kodów towarów i opakowań.

W odpowiedzi na potrzeby tych firm powstał system automatyzacji magazynu i logistyki wewnętrznej o nazwie PSMobile Warehouse, który zintegrowany jest z systemem w następujących obszarach:

 • Indeks towarowy
 • Kartoteka kontrahentów
 • Faktury zakupu i sprzedaży

Oprogramowanie do obsługi magazynu przy pomocy terminali mobilnych umożliwia:

 • bezpośredni podgląd na miejscu informacji zawartych w systemie informatycznym na temat stanów i organizacji magazynu,
 • optymalizację wykorzystania powierzchni magazynowej,
 • zarządzanie obrotem opakowaniami zbiorczymi,
 • rejestrowanie operacji magazynowych w systemie informatycznym bezpośrednio podczas ich wykonywania przez pracownika magazynu,
 • możliwość identyfikacji i weryfikacji towarów i opakowań zbiorczych na wejściu do magazynu za pomocą etykietowania, znakowania i drukowania wewnętrznych kodów kreskowych,
 • szybką realizacja dostaw – brak spiętrzeń logistycznych,
 • bieżący nadzór nad magazynem.

System zarządzania magazynem Ps2000 WMS znacząco wpływa na zmniejszenie kosztów składowania, magazynowania i dystrybucji. System ma budowę modularną co umożliwia łatwą rozbudowę i dostosowanie do potrzeb i procesów użytkownika na każdym magazynie.

Moduły systemu

Obsługa kartoteki kodów kreskowych
1

Dzięki wyposażeniu terminali w skanery kodów kreskowych możliwa jest obsługa aplikacji przy zminimalizowaniu operacji wykonywanych przez użytkownika (wybór towarów czy lokalizacji przez zeskanowanie kodów). System obsługuje kody kreskowe jednowymiarowe w różnych standardach (EAN13, EAN128/GS1-128, Code128) oraz kody dwuwymiarowe (DataMatrix).

2

Podstawowym zadaniem modułu kodów kreskowych jest ewidencja kodów kreskowych towarów i opakowań. Z każdym towarem może być związanych wiele kodów kreskowych w zależności od opakowania, w którym towar przychodzi. Moduł kody kreskowe umożliwia przypisanie zeskanowanego kodu kreskowego do towaru.

3

Moduł „Kody kreskowe” umożliwia również nadawanie kodów kreskowych, wiązanie z towarami i wydruk odpowiednich naklejek (na opakowania zbiorcze). Jest to szczególnie przydatne, gdy należy nadzorować serię i datę ważności towarów, a informacje te nie są zapisane w kodzie kreskowym producenta. Oklejenie takich towarów naklejkami przyspiesza proces kompletacji
z uwzględnieniem serii i daty ważności.

Proces przyjęcia towaru na magazyn składa się
z następujących kroków:
1

Rejestracja dostawy na podstawie faktury, listu przewozowego lub innego dokumentu. Rejestracja taka, jeżeli odbywa się na podstawie dokumentu handlowego, ma miejsce w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Następnie informacja o dostawie jest przekazywana do systemu MMM. Jeżeli brak faktury zakupu to informacja o dostawie jest rejestrowana bezpośrednio w systemie MMM.

2

Na urządzeniu mobilnym operator wybiera zarejestrowaną dostawę i dokonuje zliczenia towaru. Zliczenie najczęściej polega na skanowaniu kodów kreskowych towarów i wprowadzaniu ilości towaru oraz wskazanie magazynu docelowego dla towaru. Podczas zliczania jest dostępny moduł kodów kreskowych, tak aby szybko dodać do systemu brakujący kod i/ew. wydrukować naklejkę z kodem na opakowanie zbiorcze. Zliczone ilości towarów, również z dokładnością do serii
i daty ważności w kontekście dostawy, są łatwo dostępne na urządzeniu mobilnym.

3

W części stacjonarnej systemu PSMobile Warehouse następuje porównanie zliczonych ilości z fakturą zakupu. Operator decyduje co zrobić
z niedoborem/nadwyżką towaru.

4

Operator decyduje o przyjęciu towaru na magazyn tworząc w systemie PSMobile Warehouse otwarty dokument przyjęcia dla każdego magazynu.

Moduł Zatowarowania wspomaga proces rozłożenia towarów na półkach magazynów. Moduł ten jest wykorzystywany przede wszystkim po zliczeniu towaru na komorze przyjęć i można go opisać w następujący sposób:
1

Operator wybiera magazyn i dokument przyjęcia (np. na podstawie numeru). Wybór dokumentu przyjęcia jest łatwiejszy gdyż zeskanowanie kodu kreskowego
z towaru ogranicza listę dokumentów przyjęcia tylko do takich, który dany towar zawierają. Operator może zmienić magazyn docelowy na dokumencie przyjęcia.

2

Wybranie dokumentu PZ przez danego użytkownika blokuje modyfikację takiego dokumenty, przez innego uzytkownika.

3

System wyświetla listę towar na dokumencie do zatowarowania.

4

Operator wybiera towar (skanując jego kod kreskowy).

5

System wskazuje wszystkie lokalizacje danego towaru na magazynie.

6

Operator skanuje kod lokalizacji (półki są oklejone kodami kreskowymi) i odkłada towar na półkę.

7

Jeżeli lokalizacja zawiera inny towar – system prosi o potwierdzenie odłożenia towaru na wskazaną lokalizację.

8

System zapamiętuje położenie i ilość towaru w danej lokalizacji.

9

Odłożenie na półkę ostatniego towaru z dokumentu PZ powoduje jego zatwierdzenie.

Informacje z dokumentu handlowego (faktura sprzedaży) zapisane
w systemie zarządzania przedsiębiorstwem są przekazywane do systemu PSMobile Warehouse. System PSMobile Warehouse automatycznie tworzy dokumenty wydania WZ na podstawie systemu kolejności wydań
(LIFO, FIFO, FEFO).
1

Operator wybiera dokument WZ do kompletacji.

2

System wyświetla listę towarów do kompletacji wraz z lokalizacjami. Użytkownik może podejrzeć inne lokalizacje towaru.

3

Operator podchodzi do wskazanej lokalizacji, skanuje kod towaru i wprowadza pobraną ilość. Operator może zeskanować kod towaru z innej lokalizacji. System ostrzega przed pobraniem towaru z innej lokalizacji ale dopuszcza taką możliwość.

4

System usuwa pobrany towar z listy towarów do kompletacji.

5

Zatwierdzenie i wydruk dokumentu WZ następuje w momencie dostarczenia towaru we wskazane miejsce na magazynie (zeskanowanie kodu kreskowego).

6

Przed zakończeniem kompletacji do każdej WZ można przypisać dowolną liczbę paczek, w których towar zostanie wysłany do klienta. Przypisanie paczek polega na oklejeniu ich kodem kreskowym i skanowanie kodu.

Moduł służy do rejestrowania zmian położenia towaru na magazynie lub przesunięć międzymagazynowych. Kolejne kroki działania z aplikacją podczas procesu przesunięcia między magazynowego można opisać
w następujący sposób:
1

Utworzenie dokumentu wydania.

2

Operator wybiera magazyn źródłowy i docelowy. Następnie skanuje towar
i wprowadza ilość pobranego towaru. Towar zostaje umieszczony na utworzonym dokumencie wydania. Operator kontynuuje pobieranie towaru, a po zakończeniu wszystkich operacji zatwierdza dokument wydania.

3

System tworzy dokument przyjęcia na magazyn docelowy i wyświetla numer dokumentu.

4

Operator przechodzi do funkcji zatowarowania i wybiera dokument PZ
o wskazanym wcześniej numerze.

Moduł Ekspedycja umożliwia nadzorowanie wyjazdów towaru. Podstawowym zadaniem modułu jest dbanie o załadowanie na ekspedycji wszystkich paczek związanych z pobranymi fakturami. Praca z modułem może wyglądać w następujący sposób.
1

Kierowca wprowadza numery pobranych faktur.

2

System wyświetla listę paczek do pobrania.

3

Kierowca pobierając paczkę, skanuje jej kod.

4

Po zakończeniu załadunku kierowca wybiera opcję wyjazd.

5

System wyświetla wszystkie niepobrane paczki do pobranych faktur i wszystkie niepobrane faktury do pobranych paczek.

1

Podstawowym elementem modułu Inwentaryzacja jest spis z natury. Przestrzeń magazynu zostaje organizacyjnie podzielona na zespoły spisowe tak, aby dany towar nie został policzony wielokrotnie. Po zalogowaniu na urządzeniu mobilnym pracownik wypełnia pusty arkusz spisowy poprzez zeskanowanie kodu lokalizacji, następnie kodu towaru i jego ilości. Po zakończeniu spisu towaru pracownik zatwierdza arkusz spisowy.

2

Dane zebrane z arkuszy spisowych są przetwarzane w systemie PSMobile Warehouse, gdzie powstaje raport: nadwyżki/niedobory inwentaryzacyjne oraz lista towarów leżąca w innych lokalizacjach niż jest to zapisane w systemie.

Moduły Systemu

Obsługa kartoteki kodów kreskowych

1

Dzięki wyposażeniu terminali w skanery kodów kreskowych możliwa jest obsługa aplikacji przy zminimalizowaniu operacji wykonywanych przez użytkownika (wybór towarów czy lokalizacji przez zeskanowanie kodów). System obsługuje kody kreskowe jednowymiarowe w różnych standardach (EAN13, EAN128/GS1-128, Code128) oraz kody dwuwymiarowe (DataMatrix).

2

Podstawowym zadaniem modułu kodów kreskowych jest ewidencja kodów kreskowych towarów i opakowań. Z każdym towarem może być związanych wiele kodów kreskowych w zależności od opakowania, w którym towar przychodzi. Moduł kody kreskowe umożliwia przypisanie zeskanowanego kodu kreskowego do towaru.

3

Moduł „Kody kreskowe” umożliwia również nadawanie kodów kreskowych, wiązanie z towarami i wydruk odpowiednich naklejek (na opakowania zbiorcze). Jest to szczególnie przydatne gdy należy nadzorować serię i datę ważności towarów a informacje te nie są zapisane w kodzie kreskowym producenta. Oklejenie takich towarów naklejkami przyspiesza proces kompletacji z uwzględnieniem serii i daty ważności.

Proces przyjęcia towaru na magazyn składa się z następujących kroków:
1

Rejestracja dostawy na podstawie faktury, listu przewozowego lub innego dokumentu. Rejestracja taka jeżeli odbywa się na podstawie dokumentu handlowego ma miejsce w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Następnie informacja o dostawie jest przekazywana do systemu MMM. Jeżeli brak faktury zakupu to informacja o dostawie jest rejestrowana bezpośrednio w systemie MMM.

2

Na urządzeniu mobilnym operator wybiera zarejestrowaną dostawę i dokonuje zliczenia towaru. Zliczenie najczęściej polega na skanowaniu kodów kreskowych towarów i wprowadzaniu ilości towaru oraz wskazanie magazynu docelowego dla towaru. Podczas zliczania jest dostępny moduł kodów kreskowych, tak aby szybko dodać do systemu brakujący kod i/ew. wydrukować naklejkę z kodem na opakowanie zbiorcze. Zliczone ilości towarów również z dokładnością do serii i daty ważności w kontekście dostawy są łatwo dostępne na urządzeniu mobilnym.

3

W części stacjonarnej systemu PSMobile Warehouse następuje porównanie zliczonych ilości z fakturą zakupu. Operator decyduje co zrobić
z niedoborem/nadwyżką towaru.

4

Operator decyduje o przyjęciu towaru na magazyn tworząc w systemie PSMobile Warehouse otwarty dokument przyjęcia dla każdego magazynu.

Moduł Zatowarowania wspomaga proces rozłożenia towarów na półkach magazynów. Moduł ten jest wykorzystywany przede wszystkim po zliczeniu towaru na komorze przyjęć i można go opisać w następujący sposób:
1

Operator wybiera magazyn i dokument przyjęcia (np. na podstawie numeru). Wybór dokumentu przyjęcia jest łatwiejszy gdyż zeskanowanie kodu kreskowe z towaru ogranicza listę dokumentów przyjęcia tylko do takich, który dany towar zawierają. Operator może zmienić magazyn docelowy na dokumencie przyjęcia.

2

Wybranie dokumentu PZ przez danego użytkownika blokuje modyfikację takiego dokumenty przez innego uzytkownika.

3

System wyświetla listę towarów na dokumencie do zatowarowania.

4

Operator wybiera towar (skanując jego kod kreskowy).

5

System wskazuje wszystkie lokalizacje danego towaru na magazynie.

6

Operator skanuje kod lokalizacji (półki są oklejone kodami kreskowymi)
i odkłada towar na półkę.

7

Jeżeli lokalizacja zawiera inny towar – system prosi o potwierdzenie odłożenia towaru na wskazaną lokalizację.

8

System zapamiętuje położenie i ilość towaru w danej lokalizacji.

9

Odłożenie na półkę ostatniego towaru z dokumentu PZ powoduje jego zatwierdzenie.

Informacje z dokumentu handlowego (faktura sprzedaży) zapisane w systemie zarządzania przedsiębiorstwem są przekazywane do systemu PSMobile Warehouse. System PSMobile Warehouse automatycznie tworzy dokumenty wydania WZ na podstawie systemu kolejności wydań (LIFO, FIFO, FEFO).
1

Operator wybiera dokument WZ do kompletacji.

2

System wyświetla listę towarów do kompletacji wraz z lokalizacjami. Użytkownik może podejrzeć inne lokalizacje towaru.

3

Operator podchodzi do wskazanej lokalizacji, skanuje kod towaru i wprowadza pobraną ilość. Operator może zeskanować kod towaru z innej lokalizacji. System ostrzega przed pobraniem towaru z innej lokalizacji ale dopuszcza taką możliwość.

4

System usuwa pobrany towar z listy towarów do kompletacji.

5

Zatwierdzenie i wydruk dokumentu WZ następuje w momencie dostarczenia towaru we wskazane miejsce na magazynie (zeskanowanie kodu kreskowego).

6

Przed zakończeniem kompletacji do każdej WZ można przypisać dowolną liczbę paczek, w których towar zostanie wysłany do klienta. Przypisanie paczek polega na oklejeniu ich kodem kreskowym i skanowanie kodu.

Moduł służy do rejestrowania zmian położenia towaru na magazynie lub przesunięć międzymagazynowych. Kolejne kroki działania z aplikacją podczas procesu przesunięcia między magazynowego można opisać w następujący sposób:
1

Utworzenie dokumentu wydania.

2

Operator wybiera magazyn źródłowy i docelowy. Następnie skanuje towar i wprowadza ilość pobranego towaru. Towar zostaje umieszczony na utworzonym dokumencie wydania. Operator kontynuuje pobieranie towaru a po zakończeniu wszystkich operacji zatwierdza dokument wydania.

3

System tworzy dokument przyjęcia na magazyn docelowy i wyświetla numer dokumentu.

4

Operator przechodzi do funkcji zatowarowania i wybiera dokument PZ o wskazanym wcześniej numerze.

Moduł Ekspedycji umożliwia nadzorowanie wyjazdów towaru. Podstawowym zadaniem modułu jest dbanie o przekazanie do ekspedycji wszystkich paczek związanych z pobranymi fakturami. Praca z modułem może wyglądać w następujący sposób.
1

Kierowca wprowadza numery pobranych faktur.

2

System wyświetla listę paczek do zabrania.

3

Kierowca pobierając paczkę, skanuje jej kod.

4

Po zakończeniu załadunku kierowca wybiera opcję wyjazd.

5

System wyświetla wszystkie niepobrane paczki do pobranych faktur i wszystkie niepobrane faktury do pobranych paczek.

1

Podstawowym elementem modułu Inwentaryzacja jest spis z natury. Przestrzeń magazynu zostaje organizacyjnie podzielona na zespoły spisowe tak, aby dany towar nie został policzony wielokrotnie. Po zalogowaniu na urządzeniu mobilnym pracownik wypełnia pusty arkusz spisowy poprzez zeskanowanie kodu lokalizacji następnie kodu towaru i jego ilości. Po zakończeniu spisu towaru pracownik zatwierdza arkusz spisowy.

2

Dane zebrane z arkuszy spisowych są przetwarzane w systemie PSMobile Warehouse, gdzie powstaje raport: nadwyżki/niedobory inwentaryzacyjne oraz lista towarów leżąca w innych lokalizacjach niż jest to zapisane w systemie.

Korzyści użytkowania systemu WMS

 • usprawnienie planowania pracy pracowników magazynowych i oddziałów logistycznych,
 • skrócenie czasu przyjmowania i realizacji zamówień,
 • usprawnienie kontroli i weryfikacji stanów magazynowych poprzez zastosowanie znakowania, kodowania i etykietowania towarów i opakowań,
 • zmniejszenie czasu związanego z operacjami logistycznymi poświęconymi na ułatwienie oceny popytu na poszczególne produkty,
 • wzrost zadowolenia klientów dzięki szybszej i sprawniejszej obsłudze na magazynie.