ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39


Zaznaczone pola są wymagane.

Zarejestruj się

Wypełnij formularz rejestracyjny i poczekaj na kontakt ze strony naszego konsultanta.

DANE FIRMY
Nazwa firmy
NIP (1234578901)
REGON
Adres
Miasto
Kod pocztowy
E-mail (firmowy)
Telefon (firmowy) (+48 12 1234578)
FAX (firmowy) (+48 12 1234578)
Strona WWW (www.onet.pl)
Branża
Ilość pracowników
Profil firmy
Adres dostawy 1
Adres dostawy 2
Opiekun handlowy
Imię i nazwisko
(w przypadku wybrania opiekuna handlowego `Inny`)

Dane użytkownika podstawowego
Imię
Nazwisko
Telefon  (+48 12 1234578)
Telefon 2  (+48 12 1234578)
Telefon kom.  (+48 121234578)
Adres e-mail
Fax  (+48 12 1234578)
Uprawnienie do zamówień

Dane użytkownika dodatkowego
2. Aktywny?

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji w systemie Bizneslink, a także ewentualnego określenia adresu dostawy.

Wiem, że:

• administratorem moich danych osobowych jest Polsoft Engineering Sp. z o.o., z siedzibą 40-384 Katowice ul. Ks. Bpa Bednorza 19,
• podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi fakt, iż osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
• celem przetwarzania jest utworzenia konta (zarejestrowanie się) w systemie Bizneslink, a także ewentualne określenie adresu dostawy,
• moje dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie,
• dane będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody,
• mam prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• podanie danych osobowych dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi utworzenie konta w systemie Bizneslink.