ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39
(32) 35 49 102
Oprogramowanie Polsoft
PS2000,  PS Mobile Sale, PS Mobile Warehouse
8:00 – 16:00 16:00 – 8:00
Zapraszamy do kontaktu pod wskazany numer telefoniczny
lub adres mailowy:
helpdesk@polsoft.pl
Numery telefonów i godziny przyjmowania zgłoszeń znajdą Państwo w umowie serwisowej.

Więcej informacji na temat umów serwisowych.

Awaria oprogramowania

Stan zgłoszeń zarejestrowanych w naszym systemie helpdeskowym można monitorować logując się na stronie https://www.wsparcie.polsoft.pl/. W celu uzyskania loginu i hasła prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowanie Polsoft.

(32) 35 49 102
Oprogramowanie Polsoft
PS2000,  PS Mobile Sale, PS Mobile Warehouse
8:00 – 16:00 16:00 – 8:00
Zapraszamy do kontaktu pod wskazany numer telefoniczny
lub adres mailowy:
helpdesk@polsoft.pl
Numery telefonów i godziny przyjmowania zgłoszeń znajdą Państwo w umowie serwisowej.

Więcej informacji na temat umów serwisowych.

Awaria oprogramowania

Stan zgłoszeń zarejestrowanych w naszym systemie helpdeskowym można monitorować logując się na stronie https://www.wsparcie.polsoft.pl/ W celu uzyskania loginu i hasła prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowanie Polsoft.