ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39

Serializacja leków

System spełniający wymagania Dyrektywy Fałszywkowej – Serwer Serializacji

Za pomocą aplikacji mobilnej ( Android ), dzięki certyfikowanemu połączeniu z Krajowym Systemem Weryfikacji Leków obsługiwane są procesy:
  • Weryfikacji autentyczności przyjmowanych i wydawanych leków.
  • Wyrejestrowania leków z bazy NMVS (utylizacja, wydanie próbek, itp.)

Pozostałe funkcjonalności Serwera Serializacji:
  • Kontrolowanie, dla których kartotek towarowych, występuje obowiązek weryfikacji autentyczności oraz związane z tym wymogiem daty.
  • Określenie desygnowanych dostawców i wykluczenie konieczności weryfikowania autentyczności leków od wskazanych dostawców.
  • Raportowanie oraz przeglądanie wykonanych operacji weryfikacji oraz wyrejestrowania towarów.