ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39

Oferta serwisowa

Polsoft Engineering  wykonuje usługi serwisowe odnośnie wdrażanego oprogramowania i dostarczanej infrastruktury IT.  Bazując na współpracy z innymi firmami Polsoft Engineering opracowała rozwiązanie opieki serwisowej pozwalające zwiększyć bezawaryjność i dostępność systemu informatycznego.  Wprowadzając sprawdzone rozwiązania technologiczne i organizacyjne powodujemy zwiększenie zadowalania klienta z eksploatacji systemu informatycznego.

Serwis oprogramowania

Nasi klienci mogą zdecydować o zakresie usług serwisowych decydując się na jeden z trzech pakietów usług:
W ramach wybranego pakietu usługi serwisu oprogramowania i związanej z nim miesięcznej opłaty klient może korzystać z wybranych opcji usług serwisowych, w tym m.in.:
Dodatkowo jesteśmy gotowi do wykonywania następujących usług w zakresie oprogramowania:

 • przyjmowanie zgłoszeń awaryjnych,
 • przydzielony telefon komórkowy służący do składania zgłoszeń awaryjnych po godz. 16.00,
 • telefoniczne zgłoszenia konsultacyjne,
 • e-mailowe zgłoszenia konsultacyjne,
 • usuwanie błędów w oprogramowaniu,
 • prawo do otrzymywania poprawek do oprogramowania,
 • prawo do otrzymywania aktualizacji wynikających z rozwoju systemu informatycznego,
 • prawo do otrzymywania aktualizacji wynikających ze zmian przepisów,
 • pakiet usług wdrożeniowych do wykorzystania (z wykorzystaniem połączenia terminalowego),
 • doradztwo w zakresie zakupu sprzętu IT.

 • projektowanie modyfikacji oprogramowania,
 • tworzenie modyfikacji oprogramowania,
 • testowanie modyfikacji oprogramowania,
 • wdrażanie modyfikacji oprogramowania,
 • instalacja nowych wersji oprogramowania,
 • instalacja modyfikacji oprogramowania,
 • szkolenia,
 • konfiguracje,
 • konwersje oprogramowania i bazy danych,
 • administracja i inne operacje wykonywane na bazie danych,
 • migracja danych
 • audyt powdrożeniowy

Serwis sprzętu IT

W ramach serwisu infrastruktury IT  zapewniamy bieżącą administrację i zarządzanie systemem informatycznym, wykonujemy określoną liczbę prac serwisowo-administracyjnych w ramach opłaty ryczałtowej,  zapewniamy podmiany sprzętu w przypadku długotrwałych napraw.  Serwis obejmuje:

 • naprawę urządzeń w miejscu ich instalacji,
 • podstawienie sprzętu zastępczego w przypadku niewykonalności naprawy,
 • naprawy odebranego przez serwisanta sprzętu w siedzibie Polsoft,
 • diagnozę źródła problemu również za pomocą zdalnych łączy,
 • inwentaryzację sprzętu komputerowego,
 • konserwację sprzętu komputerowego,
 • przeglądy sprzętu i sieci komputerowych,
 • monitoring pracy serwerów oraz urządzeń aktywnych sieci również za pomocą zdalnych łączy,
 • wykonywanie kopii zapasowych danych,
 • odzyskiwanie zniszczonych lub utraconych danych,
 • umowy opieki serwisowej z bardzo krótkimi czasami reakcji,
 • usługi zdalnej administracji sieci klienta.

Dodatkowo pomagamy naszym klientom  w:

 • opracowaniu strategii rozwoju systemu informatycznego,
 • opracowaniu rozwiązań organizacyjnych powiązanych z systemem informatycznym (ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo danych, itp.),
 • współpraca i nadzór nad firmami trzecimi w zakresie realizacji projektów IT.

Korzyści z usług serwisowych

 • dostęp do konsultantów, inżynierów i programistów w zakresie pomocy w utrzymaniu stabilności systemu informatycznego i usuwania awarii (w zależności od wybranego pakietu usług),
 • aktualną informacja poprzez system helpdesku o etapie realizacji zgłoszenia serwisowego,
 • utrzymywanie stabilnego i odpornego na awarie systemu informatycznego,
 • możliwość wykorzystania potencjału i doświadczenia firmy Polsoft w zakresie IT,
 • wspomaganie organizacyjne i biznesowe rozwiązań stosowanych w systematach informatycznych.