ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39

Co oferuje system?

   Wizyty

Łatwa i szybka możliwość gromadzenia danych o klientach. Przedstawiciele mając do dyspozycji proste formularze rejestrują na urządzeniach informację na temat opinii klientów, ruchów konkurencji, materiałach marketingowych, eksponowanych produktach,  sytuacji zastanej w punktach itd. Zebrane w ten sposób dane po synchronizacji są dostępne w postaci syntetycznej i analitycznej na serwerze centralnym.