ul. Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39
32 20 98 116

Złoty Płatnik 2017 dla Polsoft Engineering

Tylko 6% firm na rynku spełnia warunki programu Złoty Płatnik.
Certyfikatem posługują się firmy, wyróżniające się najwyższymi standardami płatniczymi.

Firma POLSOFT ENGINEERING SP. Z O.O. (NIP 9542246570) poraz kolejny, została laureatem Plebiscytu Złoty Płatnik w edycji na 2017 rok, organizowanego przez Euler Hermes Collections, lidera w zarządzaniu należnościami. Złoty Płatnik 2017 to prestiżowe wyróżnienie za zachowanie najwyższych standardów dyscypliny płatniczej, które jest przyznawane firmom spełniającym jednocześnie wszystkie z następujących kryteriów:

  • PMI powyżej 80 punktów***,
  • Rating na poziomie powyżej CCC,
  • Brak aktywnych windykacji z końcem 2017 roku.

Jedynie 6% firm na polskim rynku spełnia ww. kryteria, co oznacza, że Certyfikat Złoty Płatnik 2017 to elitarne odznaczenie, świadczące o rzetelności firmy. Jeśli spotkacie się Państwo z powyższymi, oznacza to, że Państwa kontrahent jest liderem, o najwyższym Wskaźniku Moralności Płatniczej w 2017 roku. Laureaci zostali wyłonieni na podstawie danych pochodzących z Programu Analiz Należności Euler Hermes Collections, w którym można znaleźć wiarygodne dane o aktualnej sytuacji kontrahentów, branży oraz rynku.

Firma POLSOFT ENGINEERING SP. Z O.O. uzyskała średnie PMI na poziomie 94,67 w roku 2017.

PMI ( Wskaźnik Moralności Płatniczej ) to wskaźnik będący istotną wskazówką przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu kupieckiego danemu kontrahentowi.

Wskaźnik moralności płatniczej przyjmuje wartość od 0 do 100, co oznacza:
 80 – 100 Polecamy współpracę, rzetelny kontrahent, opóźnienia w regulowaniu zobowiązań praktycznie nie występują.
60 – 80 Polecamy współpracę, choć możliwe jest wystąpienie nieznacznych opóźnień w płatnościach (średnio do 20 dni po terminie płatności).
40 – 60 Monitoruj spływ należności, wystąpienie opóźnień w regulowaniu zobowiązań jest wysoce prawdopodobne (możliwe opóźnienia średnio do 40 dni po terminie płatności).
20 – 40 Monitoruj spływ należności, uzyskaj dodatkowe zabezpieczenia, podwyższone ryzyko utraty płynności przez tego kontrahenta (możliwe opóźnienia nawet średnio do 2 miesięcy po terminie płatności).
0 – 20 Wysokie ryzyko, sugerujemy stosowanie rozliczeń gotówkowych.
Brak informacji potrzebnej do wyliczenia PMI.
26 czerwca 2018