ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39
Najważniejsze cechy PS2000 Pharma dla dystrybucji farmaceutycznej:

Najważniejsze cechy PS2000 Pharma dla dystrybucji farmaceutycznej:

   Walidacja

W przypadku wprowadzenia obrotu środków odurzających i substancji psychoaktywnych dystrybutor farmaceutyczny zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodu i rozchodu tych produktów. PS 2000 Pharma ma funkcjonalności automatyzujące realizację tych wymogów prawa farmaceutycznego.