ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39
Najważniejsze cechy PS2000 Pharma dla dystrybucji farmaceutycznej:
Empty section. Edit page to add content here.

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi ( ZSMOPL ) wymaga raportowania do Ministerstwa Zdrowia informacji o obrotach i  stanach:

 • wyrobów medycznych
 • produktów leczniczych
 • refundowanych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • refundowanych wyrobów medycznych

z dokładnością do serii i dat ważności ( w odpowiedniej chronologii danych).

PS2000 Pharma posiada mechanizm umożliwiający zbieranie dokumentów handlowych, oraz logistycznych, na których występują powyższe produkty a następnie je przetwarza i generuje raport w wymaganym formacie, który jest wysyłany automatycznie do Ministerstwa Zdrowia za pomocą interfejsu ZSMOPL.

 

W procesie walidacji, wspieramy swoich klientów prowadzących hurtownię farmaceutyczną w następującym zakresie:
 •  Dostarczamy dokumentację dotycząca systemu PS2000 Pharma  niezbędną do  przeprowadzenia procesu walidacji
 • Przeprowadzamy wymagane kwalifikacje w procesie walidacji systemu komputerowego PS2000 Pharma zakończone Raportem Walidacyjnym
 • Nadzorujemy cały proces walidacji systemu komputerowego PS2000 Pharma
 • Utrzymujemy na bieżąco system PS2000 Pharma w stanie zwalidowanym.

Szersza informacja na temat Walidacji w hurtowniach farmaceutycznych tutaj.

 • Pełna historia przepływu partii towarów, od momentu otrzymania dostawy towaru do momentu dostarczenia towaru do odbiorcy,
 • Rejestr dostaw towarów otrzymanych od dostawców lub odbiorców (zwroty),
 • Pełny rejestr modyfikacji danych dokonanych przez użytkownika (możliwość konfiguracji zakresu logowanych informacji),
 • nadzór nad seriami oraz datami ważności wszystkich lub wybranych towarów,
 • sprzedaż wg FEFO,
 • kontrola warunków przechowywania towarów (kontrola tzw. zimnego łańcucha dostaw),
 • możliwość blokowania partii towaru na magazynie obejmująca m.in. następujące przypadki:
 • brak komisji zwolnień
 • brak atestu
 • wycofana seria
 • zerowe ceny sprzedaży
 • towar podejrzany o sfałszowanie
 • blokady mogą zostać ustawione automatycznie podczas przyjęcia towaru w komorze przyjęć lub ręcznie przez operatora,
 • użytkownik może zdefiniować samodzielnie dowolne przyczyny blokad,
 • zabezpieczenie dostępu do danych systemu przez niepowołane osoby,
 • rozbudowany system uprawnień.

 • pełna zgodność z wymaganiami stawianymi magazynom i sprzedaży leków psychotropowych i narkotyków,
 • nadzorowanie terminów ważności atestu,
 • nadzór nad seriami oraz datami ważności wszystkich lub wybranych towarów,
 • nadzorowanie i wycofywanie z obrotu towarów z wycofanymi seriami,
 • kontrolowanie zakupu i sprzedaży leków o krótkich datach ważności,
 • rozbudowane, wieloaspektowe mechanizmy zarządzania „numerem serii” oraz „komisja zwolnień”,
 • kontrolowanie występowania „komisji zwolnień” podczas rejestracji dokumentu przyjęcia dla wybranych towarów,
 • zabezpieczanie poziomu cen urzędowych w procesie wyceny,
 • mechanizm blokowania sprzedaży wybranych towarów dla wybranych grup odbiorców zgodnie z posiadanymi przez nich zezwoleniami (narkotyki, psychotropy, zimny łańcuch, itp.),
 • mechanizm blokowania zamawiania i zakupu wybranych towarów od wybranych dostawców zgodnie d posiadanymi przez nich zezwoleniami (narkotyki, psychotropy, zimny łańcuch, itp.),
 • możliwość automatycznego przesuwania towaru na magazyn reklamacji m.in. w następujących przypadkach stwierdzenie na etapie przyjęcia w komorze przyjęć:
 • nadwyżki towaru,
 • towaru przeterminowanego,
 • niezgodności serii
 • użytkownik może zdefiniować samodzielnie dowolne przyczyny reklamacji,
 • raportowanie dla IMS oraz sprawozdania dla MZ.

 • kompletna obsługa sprzedaży zestawów promocyjnych zawierająca m. in.:
 • nadzorowanie ilości wydanych artykułów promocyjnych,
 • tworzenie zestawów promocyjnych z towarów jednostkowych,
 • informowanie sprzedawcy o związaniu danego leku z zestawem promocyjnym,
 • automatyczne rejestrowanie elementów składowych zestawu po wybraniu przez operatora nazwy zestawu
 • możliwość przekazywania do sprzedaży części dostaw,
 • krótki przedział czasu od momentu dostawy do momentu sprzedaży towaru,
 • nadzorowanie ustaleń cenowych oraz rabatów terminowych dla wybranych kontrahentów – sprzedaż leków w drodze procedury przetargowej,
 • kontrolowanie wartości marzy minimalnej podczas sprzedaży,
 • rejestrowanie dla wybranej partii towaru zarówno dostawcy, jak i producenta,
 • mechanizm blokowania sprzedaży wybranych towarów dla wybranych grup kontrahentów,
 • łatwa i szybka wycena powiązana z automatycznymi tabelami marż i cennikami,
 • indywidualne określenie dla każdego z towarów sposobu wyliczania ceny sprzedaży na zasadzie rachunku stu lub przez proste dodanie marży.

 • pełna współpraca z indeksami SKOOLP, BAZYL oraz KS_BLOZ,
 • obsługiwanie wszystkich istniejących na rynku formatów ofert i faktur elektronicznych dla wszystkich istniejących na rynku programów aptecznych,
 • realizacja zamówień elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem systemów KS_HOST, KS_EWD, ABONET w układzie automatycznym lub półautomatycznym,
 • rejestrowanie oraz zwrotna informacja dotycząca braku realizacji zamówienia (tzw. odmowy),
 • podpowiedzi dla telemarketera dotyczące odpowiedników (zamienników) towarów,
 • możliwość nadawania indywidualnej formy graficznej dokumentom sprzedaży dla konkretnego klienta,
 • dynamiczne wyliczanie sugerowanej ceny detalicznej brutto, w oparciu o cenę hurtowa we wszystkich możliwych standardach łącznie z obsługa aktualnych marż degresywnych,
 • sparametryzowana możliwość łączenia pozycji magazynowych tego samego towaru z wielu dostaw w jedną pozycję na dokumencie handlowym,
 • obsługiwanie ofert „specjalnych” związanych ze sprzedażą partii towaru o specyficznych cechach,
 • obsługa przetargów,
 • kontrola ustalonych z odbiorca cen.

 • możliwość określenia kolejności pobierania towaru z poszczególnych partii: LIFO, FIFO, wg terminów ważności lub ręczny wybór przez operatora,
 • obsługiwanie wielu magazynów, a w ramach magazynu sektorów (podmagazynów), co oznacza zdolność systemu do podziału dokumentów magazynowych na dokumenty cząstkowe przypisane poszczególnym sektorom,
 • rejestrowanie oraz pełna obsługę trzech kategorii opakowań zbiorczych: zgrzewka, karton, paleta,
 • rejestrowanie oraz obsługę kodów kreskowych zarówno dla sztuki, zgrzewki, kartonu, jak i palety,
 • rejestrowanie wymiarów towarów umożliwiających określenie gabarytów danej sztuki oraz jej objętości.

Ustawa refundacyjna zmieniła sytuację na rynku związaną z cenami leków refundowanych. Po zmianie Ministerstwo Zdrowia upublicznia listę leków refundowanych. MZ stałą cenę leku ustala z producentem. Od ceny producenta jest ustalana marża urzędowa. System PS2000 Pharma umożliwia zaimportowanie listy leków z cenami urzędowymi. Oprogramowanie dodatkowo nadzoruje obowiązek sprzedaży zgodnie z ustawą.
System dba o to aby w przypadku sprzedaży dla apteki została użyta hurtowa cena urzędowa, a w przypadku sprzedaży do hurtowni cena sprzedaży była nie mniejsza od ceny zbytu i nie większa od ceny hurtowej. Przykładem może być sytuacja gdy dla leków refundowanych system nie naliczy rabatów aptece, które mogą wynikać z ogólnych warunków handlowych kontrahenta.
PS 2000 Pharma umożliwia rejestrowanie dostawy z podziałem na serie i daty ważności wybranych produktów. Dodatkowe funkcjonalności umożliwiają automatyczną rejestrację i zgłaszanie błędów w przypadku przyjmowania towaru niezgodnego w serii z towarem na fakturze zakupu. System wspiera również blokady sprzedaży określonych serii oraz wspomaga proces wycofanie leków określonej serii.
PS2000 Pharma umożliwia rejestrowanie odmów realizacji zamówień towarów RX, refundowanych oraz z czarnej listy. Mechanizm został stworzony zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Farmaceutycznego Nr 4/2016 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie Systemu Zgłoszeń Odmów Realizacji Zamówień (ZORZ).
W przypadku wprowadzenia obrotu środków odurzających i substancji psychoaktywnych dystrybutor farmaceutyczny zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodu i rozchodu tych produktów. PS 2000 Pharma ma funkcjonalności automatyzujące realizację tych wymogów prawa farmaceutycznego.
PS 2000 Pharma umożliwia generowanie raportów, które hurtownia zobowiązana jest przesyłać do MZ. Zgodnie z wymogami raporty dla Ministerstwa Zdrowia, w formacie xml, generowane są z systemu kwartalnie.

Jednym z najbardziej rozwijanych obecnie elementów systemu PS 2000 Pharma są systemy promocji i warunków handlowych. W ramach systemu możliwe jest definiowanie sposobu w jaki warunki handlowe mogą zostać udzielone, dzięki czemu w przypadku sprzedaży towaru warunki te zostaną automatycznie przydzielone. Istotnym elementem jest możliwość rozliczenia udzielonych rabatów lub przyznanych gratisów.

W trakcie sprzedaży prowadzonej przez pracownika telemarketingu po wybraniu towaru, można wyświetlić listę wszystkich zdefiniowanych
w systemie warunków indywidualnych i promocji, które związane są z wybranym kontrahentem. Operator może wskazać najkorzystniejsze rozwiązanie i wspólnie z klientem na podstawie jego oczekiwań wybrać produkty i promocje najbardziej dopasowane do oczekiwań odbiorcy.

Przykładowe elementy definiowania zestawów promocyjnych:
 • Konkretnie określony skład zestawu (towar, ilość, cena/upust, refundacja)
 • Dowolna ilość towarów w zestawie
 • Wszystkie produkty obligatoryjne
 • Możliwy do określenia czas obowiązywania promocji (opcja)
 • Możliwa automatyczna dezaktywacja w przypadku braku składników zestawu

System w przypadku każdego towaru informuje o aktywnej promocji dla danego towaru oferując ułatwienia związane z typem promocji. Jeśli towar występuje w ramach pakietu lub zestawu promocyjnego, operator po wybraniu może potwierdzić chęć zakupu zestawu przez klienta, co spowoduje automatyczne wygenerowanie pozycji dokumentu sprzedaży na podstawie definicji zestawu.

Aby ułatwić rozliczanie lub ocenianie akcji promocyjnych system PS 2000 gromadzi szczegółowe informacje powiązane z pozycją dokumentu sprzedaży:
 • Udzielonych rabatach
 • Rodzajach rabatu
 • Refundacji producenta
 • Wartości refundacji

Innym przykładem może być sytuacja w której wartość rabatu uzależniona jest o kupowanej wartości towaru. Operator zobaczy na ekranie wartość brakującą do osiągnięcia kolejnego progu nagradzanego wyższym rabatem. W przypadku wprowadzenia odpowiedniej ilości rabat zostanie naliczony i zaproponowany zostanie kolejny zdefiniowany próg.
W przypadku sprzedaży elektronicznej, zamówienia trafiające do systemu PS2000 z internetowej platformy zamówień, systemów zewnętrznych lub systemów przedstawicielskich, warunki indywidualne, promocje czasowe czy gratisy mogą być przyznawane automatycznie, przy przetwarzaniu dokumentu zamówienia w dokument sprzedaży.

Informacje te można przetwarzać także z uwzględnieniem sezonowości w poprzednich latach.

System PS 2000 wspiera sprzedaż prowadzoną różnymi kanałami sprzedaży. Najczęściej spotykane w farmacji:
 • Przetwarzanie zamówień z systemów aptek (Kamsoft EWD, Kamsoft FTP, Abonet).
 • Przetwarzanie zamówień z systemów przedstawicieli: Sagra Emigo, FARMAPROM, Polsoft-PSMobile, autorskich systemów producenckich.
 • Przetwarzanie zamówień z platform internetowych – własnych i zewnętrznych np. eApteka.

Najważniejsze cechy PS2000 Pharma dla dystrybucji farmaceutycznej:

Serwer Serializacji – system spełniający wymagania Dyrektywy Fałszywkowej

Za pomocą aplikacji mobilnej ( Android ), dzięki certyfikowanemu połączeniu z Krajowym Systemem Weryfikacji Leków obsługiwane są procesy:

 • Weryfikacji autentyczności przyjmowanych i wydawanych leków.
 • Wyrejestrowania leków z bazy NMVS (utylizacja, wydanie próbek, itp.)

Pozostałe funkcjonalności Serwera Serializacji:

 • Kontrolowanie, dla których kartotek towarowych, występuje obowiązek weryfikacji autentyczności oraz związane z tym wymogiem daty
 • Określenie desygnowanych dostawców i wykluczenie konieczności weryfikowania autentyczności leków od wskazanych dostawców.
 • Raportowanie oraz przeglądanie wykonanych operacji weryfikacji oraz wyrejestrowania towarów.

   Walidacja