ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39
Najważniejsze cechy PS2000 Pharma dla dystrybucji farmaceutycznej:

Najważniejsze cechy PS2000 Pharma dla dystrybucji farmaceutycznej:

   Walidacja

Jednym z najbardziej rozwijanych obecnie elementów systemu PS 2000 Pharma są systemy promocji i warunków handlowych. W ramach systemu możliwe jest definiowanie sposobu w jaki warunki handlowe mogą zostać udzielone, dzięki czemu w przypadku sprzedaży towaru warunki te zostaną automatycznie przydzielone. Istotnym elementem jest możliwość rozliczenia udzielonych rabatów lub przyznanych gratisów.

W trakcie sprzedaży prowadzonej przez pracownika telemarketingu po wybraniu towaru, można wyświetlić listę wszystkich zdefiniowanych
w systemie warunków indywidualnych i promocji, które związane są z wybranym kontrahentem. Operator może wskazać najkorzystniejsze rozwiązanie i wspólnie z klientem na podstawie jego oczekiwań wybrać produkty i promocje najbardziej dopasowane do oczekiwań odbiorcy.

Przykładowe elementy definiowania zestawów promocyjnych:
  • Konkretnie określony skład zestawu (towar, ilość, cena/upust, refundacja)
  • Dowolna ilość towarów w zestawie
  • Wszystkie produkty obligatoryjne
  • Możliwy do określenia czas obowiązywania promocji (opcja)
  • Możliwa automatyczna dezaktywacja w przypadku braku składników zestawu

System w przypadku każdego towaru informuje o aktywnej promocji dla danego towaru oferując ułatwienia związane z typem promocji. Jeśli towar występuje w ramach pakietu lub zestawu promocyjnego, operator po wybraniu może potwierdzić chęć zakupu zestawu przez klienta, co spowoduje automatyczne wygenerowanie pozycji dokumentu sprzedaży na podstawie definicji zestawu.

Aby ułatwić rozliczanie lub ocenianie akcji promocyjnych system PS 2000 gromadzi szczegółowe informacje powiązane z pozycją dokumentu sprzedaży:
  • Udzielonych rabatach
  • Rodzajach rabatu
  • Refundacji producenta
  • Wartości refundacji

Innym przykładem może być sytuacja w której wartość rabatu uzależniona jest o kupowanej wartości towaru. Operator zobaczy na ekranie wartość brakującą do osiągnięcia kolejnego progu nagradzanego wyższym rabatem. W przypadku wprowadzenia odpowiedniej ilości rabat zostanie naliczony i zaproponowany zostanie kolejny zdefiniowany próg.
W przypadku sprzedaży elektronicznej, zamówienia trafiające do systemu PS2000 z internetowej platformy zamówień, systemów zewnętrznych lub systemów przedstawicielskich, warunki indywidualne, promocje czasowe czy gratisy mogą być przyznawane automatycznie, przy przetwarzaniu dokumentu zamówienia w dokument sprzedaży.

Informacje te można przetwarzać także z uwzględnieniem sezonowości w poprzednich latach.