ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39
Najważniejsze cechy PS2000 Pharma dla dystrybucji farmaceutycznej:

Najważniejsze cechy PS2000 Pharma dla dystrybucji farmaceutycznej:

   Walidacja

System PS 2000 wspiera sprzedaż prowadzoną różnymi kanałami sprzedaży. Najczęściej spotykane w farmacji:
  • Przetwarzanie zamówień z systemów aptek (Kamsoft EWD, Kamsoft FTP, Abonet).
  • Przetwarzanie zamówień z systemów przedstawicieli: Sagra Emigo, FARMAPROM, Polsoft-PSMobile, autorskich systemów producenckich.
  • Przetwarzanie zamówień z platform internetowych – własnych i zewnętrznych np. eApteka.