ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39
Najważniejsze cechy PS2000 Pharma dla dystrybucji farmaceutycznej:

Najważniejsze cechy PS2000 Pharma dla dystrybucji farmaceutycznej:

   Walidacja

  • możliwość określenia kolejności pobierania towaru z poszczególnych partii: LIFO, FIFO, wg terminów ważności lub ręczny wybór przez operatora,
  • obsługiwanie wielu magazynów, a w ramach magazynu sektorów (podmagazynów), co oznacza zdolność systemu do podziału dokumentów magazynowych na dokumenty cząstkowe przypisane poszczególnym sektorom,
  • rejestrowanie oraz pełna obsługę trzech kategorii opakowań zbiorczych: zgrzewka, karton, paleta,
  • rejestrowanie oraz obsługę kodów kreskowych zarówno dla sztuki, zgrzewki, kartonu, jak i palety,
  • rejestrowanie wymiarów towarów umożliwiających określenie gabarytów danej sztuki oraz jej objętości.