ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39
Najważniejsze cechy PS2000 Pharma dla dystrybucji farmaceutycznej:

Najważniejsze cechy PS2000 Pharma dla dystrybucji farmaceutycznej:

   Walidacja

W procesie walidacji, wspieramy swoich klientów prowadzących hurtownię farmaceutyczną w następującym zakresie:
  • Dostarczamy dokumentację dotyczącą systemu PS2000 Pharma niezbędną do przeprowadzenia procesu walidacji
  • Przeprowadzamy wymagane kwalifikacje w procesie walidacji systemu komputerowego PS2000 Pharma zakończone Raportem Walidacyjnym
  • Nadzorujemy cały proces walidacji systemu komputerowego PS2000 Pharma
  • Utrzymujemy na bieżąco system PS2000 Pharma w stanie zwalidowanym.

Szersza informacja na temat Walidacji w hurtowniach farmaceutycznych tutaj.