ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39
Najważniejsze cechy PS2000 Pharma dla dystrybucji farmaceutycznej:

Najważniejsze cechy PS2000 Pharma dla dystrybucji farmaceutycznej:

   Walidacja

 • pełna zgodność z wymaganiami stawianymi magazynom i sprzedaży leków psychotropowych i narkotyków,
 • nadzorowanie terminów ważności atestu,
 • nadzór nad seriami oraz datami ważności wszystkich lub wybranych towarów,
 • nadzorowanie i wycofywanie z obrotu towarów z wycofanymi seriami,
 • kontrolowanie zakupu i sprzedaży leków o krótkich datach ważności,
 • rozbudowane, wieloaspektowe mechanizmy zarządzania „numerem serii” oraz „komisja zwolnień”,
 • kontrolowanie występowania „komisji zwolnień” podczas rejestracji dokumentu przyjęcia dla wybranych towarów,
 • zabezpieczanie poziomu cen urzędowych w procesie wyceny,
 • mechanizm blokowania sprzedaży wybranych towarów dla wybranych grup odbiorców zgodnie z posiadanymi przez nich zezwoleniami (narkotyki, psychotropy, zimny łańcuch, itp.),
 • mechanizm blokowania zamawiania i zakupu wybranych towarów od wybranych dostawców zgodnie d posiadanymi przez nich zezwoleniami (narkotyki, psychotropy, zimny łańcuch, itp.),
 • możliwość automatycznego przesuwania towaru na magazyn reklamacji m.in. w następujących przypadkach stwierdzenie na etapie przyjęcia w komorze przyjęć:
 • nadwyżki towaru,
 • towaru przeterminowanego,
 • niezgodności serii
 • użytkownik może zdefiniować samodzielnie dowolne przyczyny reklamacji,
 • raportowanie dla IMS oraz sprawozdania dla MZ.