ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39
Najważniejsze cechy PS2000 Pharma dla dystrybucji farmaceutycznej:

Najważniejsze cechy PS2000 Pharma dla dystrybucji farmaceutycznej:

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi ( ZSMOPL ) wymaga raportowania do Ministerstwa Zdrowia informacji o obrotach i  stanach:

  • wyrobów medycznych
  • produktów leczniczych
  • refundowanych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  • refundowanych wyrobów medycznych

z dokładnością do serii i dat ważności ( w odpowiedniej chronologii danych).

PS2000 Pharma posiada mechanizm umożliwiający zbieranie dokumentów handlowych, oraz logistycznych, na których występują powyższe produkty a następnie je przetwarza i generuje raport w wymaganym formacie, który jest wysyłany automatycznie do Ministerstwa Zdrowia za pomocą interfejsu ZSMOPL.

 

   Walidacja