ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39
Najważniejsze cechy PS2000 Pharma dla dystrybucji farmaceutycznej:

Najważniejsze cechy PS2000 Pharma dla dystrybucji farmaceutycznej:

   Walidacja

Ustawa refundacyjna zmieniła sytuację na rynku związaną z cenami leków refundowanych. Po zmianie Ministerstwo Zdrowia upublicznia listę leków refundowanych. MZ stałą cenę leku ustala z producentem. Od ceny producenta jest ustalana marża urzędowa. System PS2000 Pharma umożliwia zaimportowanie listy leków z cenami urzędowymi. Oprogramowanie dodatkowo nadzoruje obowiązek sprzedaży zgodnie z ustawą.
System dba o to aby w przypadku sprzedaży dla apteki została użyta hurtowa cena urzędowa, a w przypadku sprzedaży do hurtowni cena sprzedaży była nie mniejsza od ceny zbytu i nie większa od ceny hurtowej. Przykładem może być sytuacja gdy dla leków refundowanych system nie naliczy rabatów aptece, które mogą wynikać z ogólnych warunków handlowych kontrahenta.