ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39

Moduły Systemu

   Wydania

   Ekspedycja

Moduł Ekspedycji umożliwia nadzorowanie wyjazdów towaru. Podstawowym zadaniem modułu jest dbanie o przekazanie do ekspedycji wszystkich paczek związanych z pobranymi fakturami. Praca z modułem może wyglądać w następujący sposób.
1

Kierowca wprowadza numery pobranych faktur.

2

System wyświetla listę paczek do zabrania.

3

Kierowca pobierając paczkę, skanuje jej kod.

4

Po zakończeniu załadunku kierowca wybiera opcję wyjazd.

5

System wyświetla wszystkie niepobrane paczki do pobranych faktur i wszystkie niepobrane faktury do pobranych paczek.