ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39

Moduły Systemu

   Wydania

   Ekspedycja

1

Podstawowym elementem modułu Inwentaryzacja jest spis z natury. Przestrzeń magazynu zostaje organizacyjnie podzielona na zespoły spisowe tak, aby dany towar nie został policzony wielokrotnie. Po zalogowaniu na urządzeniu mobilnym pracownik wypełnia pusty arkusz spisowy poprzez zeskanowanie kodu lokalizacji następnie kodu towaru i jego ilości. Po zakończeniu spisu towaru pracownik zatwierdza arkusz spisowy.

2

Dane zebrane z arkuszy spisowych są przetwarzane w systemie PSMobile Warehouse, gdzie powstaje raport: nadwyżki/niedobory inwentaryzacyjne oraz lista towarów leżąca w innych lokalizacjach niż jest to zapisane w systemie.