ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39

Moduły Systemu

Proces przyjęcia towaru na magazyn składa się z następujących kroków:
1

Rejestracja dostawy na podstawie faktury, listu przewozowego lub innego dokumentu. Rejestracja taka jeżeli odbywa się na podstawie dokumentu handlowego ma miejsce w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Następnie informacja o dostawie jest przekazywana do systemu MMM. Jeżeli brak faktury zakupu to informacja o dostawie jest rejestrowana bezpośrednio w systemie MMM.

2

Na urządzeniu mobilnym operator wybiera zarejestrowaną dostawę i dokonuje zliczenia towaru. Zliczenie najczęściej polega na skanowaniu kodów kreskowych towarów i wprowadzaniu ilości towaru oraz wskazanie magazynu docelowego dla towaru. Podczas zliczania jest dostępny moduł kodów kreskowych, tak aby szybko dodać do systemu brakujący kod i/ew. wydrukować naklejkę z kodem na opakowanie zbiorcze. Zliczone ilości towarów również z dokładnością do serii i daty ważności w kontekście dostawy są łatwo dostępne na urządzeniu mobilnym.

3

W części stacjonarnej systemu PSMobile Warehouse następuje porównanie zliczonych ilości z fakturą zakupu. Operator decyduje co zrobić
z niedoborem/nadwyżką towaru.

4

Operator decyduje o przyjęciu towaru na magazyn tworząc w systemie PSMobile Warehouse otwarty dokument przyjęcia dla każdego magazynu.

   Wydania

   Ekspedycja