ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39

Moduły Systemu

   Wydania

Informacje z dokumentu handlowego (faktura sprzedaży) zapisane w systemie zarządzania przedsiębiorstwem są przekazywane do systemu PSMobile Warehouse. System PSMobile Warehouse automatycznie tworzy dokumenty wydania WZ na podstawie systemu kolejności wydań (LIFO, FIFO, FEFO).
1

Operator wybiera dokument WZ do kompletacji.

2

System wyświetla listę towarów do kompletacji wraz z lokalizacjami. Użytkownik może podejrzeć inne lokalizacje towaru.

3

Operator podchodzi do wskazanej lokalizacji, skanuje kod towaru i wprowadza pobraną ilość. Operator może zeskanować kod towaru z innej lokalizacji. System ostrzega przed pobraniem towaru z innej lokalizacji ale dopuszcza taką możliwość.

4

System usuwa pobrany towar z listy towarów do kompletacji.

5

Zatwierdzenie i wydruk dokumentu WZ następuje w momencie dostarczenia towaru we wskazane miejsce na magazynie (zeskanowanie kodu kreskowego).

6

Przed zakończeniem kompletacji do każdej WZ można przypisać dowolną liczbę paczek, w których towar zostanie wysłany do klienta. Przypisanie paczek polega na oklejeniu ich kodem kreskowym i skanowanie kodu.

   Ekspedycja