ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39

Moduły Systemu

Moduł Zatowarowania wspomaga proces rozłożenia towarów na półkach magazynów. Moduł ten jest wykorzystywany przede wszystkim po zliczeniu towaru na komorze przyjęć i można go opisać w następujący sposób:
1

Operator wybiera magazyn i dokument przyjęcia (np. na podstawie numeru). Wybór dokumentu przyjęcia jest łatwiejszy gdyż zeskanowanie kodu kreskowe z towaru ogranicza listę dokumentów przyjęcia tylko do takich, który dany towar zawierają. Operator może zmienić magazyn docelowy na dokumencie przyjęcia.

2

Wybranie dokumentu PZ przez danego użytkownika blokuje modyfikację takiego dokumenty przez innego uzytkownika.

3

System wyświetla listę towarów na dokumencie do zatowarowania.

4

Operator wybiera towar (skanując jego kod kreskowy).

5

System wskazuje wszystkie lokalizacje danego towaru na magazynie.

6

Operator skanuje kod lokalizacji (półki są oklejone kodami kreskowymi)
i odkłada towar na półkę.

7

Jeżeli lokalizacja zawiera inny towar – system prosi o potwierdzenie odłożenia towaru na wskazaną lokalizację.

8

System zapamiętuje położenie i ilość towaru w danej lokalizacji.

9

Odłożenie na półkę ostatniego towaru z dokumentu PZ powoduje jego zatwierdzenie.

   Wydania

   Ekspedycja