ul. Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39
32 20 98 116

Moduły Systemu

Moduł Zatowarowania wspomaga proces rozłożenia towarów na półkach magazynów. Moduł ten jest wykorzystywany przede wszystkim po zliczeniu towaru na komorze przyjęć i można go opisać w następujący sposób:
1

Operator wybiera magazyn i dokument przyjęcia (np. na podstawie numeru). Wybór dokumentu przyjęcia jest łatwiejszy gdyż zeskanowanie kodu kreskowe z towaru ogranicza listę dokumentów przyjęcia tylko do takich, który dany towar zawierają. Operator może zmienić magazyn docelowy na dokumencie przyjęcia.

2

Wybranie dokumentu PZ przez danego użytkownika blokuje modyfikację takiego dokumenty przez innego uzytkownika.

3

System wyświetla listę towarów na dokumencie do zatowarowania.

4

Operator wybiera towar (skanując jego kod kreskowy).

5

System wskazuje wszystkie lokalizacje danego towaru na magazynie.

6

Operator skanuje kod lokalizacji (półki są oklejone kodami kreskowymi)
i odkłada towar na półkę.

7

Jeżeli lokalizacja zawiera inny towar – system prosi o potwierdzenie odłożenia towaru na wskazaną lokalizację.

8

System zapamiętuje położenie i ilość towaru w danej lokalizacji.

9

Odłożenie na półkę ostatniego towaru z dokumentu PZ powoduje jego zatwierdzenie.

   Wydania

   Ekspedycja