ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39

Moduły Systemu

   Wydania

Moduł służy do rejestrowania zmian położenia towaru na magazynie lub przesunięć międzymagazynowych. Kolejne kroki działania z aplikacją podczas procesu przesunięcia między magazynowego można opisać w następujący sposób:
1

Utworzenie dokumentu wydania.

2

Operator wybiera magazyn źródłowy i docelowy. Następnie skanuje towar i wprowadza ilość pobranego towaru. Towar zostaje umieszczony na utworzonym dokumencie wydania. Operator kontynuuje pobieranie towaru a po zakończeniu wszystkich operacji zatwierdza dokument wydania.

3

System tworzy dokument przyjęcia na magazyn docelowy i wyświetla numer dokumentu.

4

Operator przechodzi do funkcji zatowarowania i wybiera dokument PZ o wskazanym wcześniej numerze.

   Ekspedycja