ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39

Co oferuje system?

   Zakupy

   Sprzedaż

   Przetargi

Moduł ten służy do wspomagania prac związanych z przetargami. Głównym jego zadaniem jest nadzór nad przygotowaniem, prowadzeniem, realizacją oraz archiwizacją zamówień przetargowych. W szczególności moduł umożliwia:
 • znaczne przyśpieszenie procesu tworzenia oferty przetargowej,
 • nadzór nad sprzedażą towarów z oferty przetargowej,
 • automatyczne tworzenie ofert,
 • kompletną historię przetargów,
 • dostęp do sumarycznych informacji o całym przetargu – kontrola zysku z przetargu,
 • użyteczne analizy,
 • automatyczne przeliczenia cenowo / rabatowo / walutowe,
 • automatyczne, półautomatyczne, ręczne tworzenie aneksów,
 • możliwość wykorzystania zamienników (nazw międzynarodowych/chemicznych),
 • ujęcie preferencji krajowych,
 • pełną komunikację z MS Office.

   Akwizycja

   Finanse

   Raporty