ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39

Co oferuje system?

   Zakupy

   Sprzedaż

   Przetargi

   Akwizycja

   Finanse

   Raporty

Dają możliwość dostępu do bardzo szczegółowych informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Raporty są pogrupowane wg informacji źródłowych.
Ich konfigurowalność umożliwia generowanie wielu przekrojowych zestawień. Łatwy dostęp do danych pozwala w szybki sposób uzyskać niezbędne informacje do podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych.