ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39

Co oferuje system?

   Zakupy

   Sprzedaż

   Przetargi

   Akwizycja

   Finanse

Stronę rozliczeniową systemu PS 2000 stanowią następujące elementy programu:

Kasa
 • obsługa należności
 • obsługa zobowiązań
 • prowadzenie raportów kasowych
 • rejestracja wpłat i wypłat gotówki, będących rozliczeniami dokumentów, przedpłatami, pozostałymi operacjami kasowymi
 • kompensaty należności
  i zobowiązań

Banki
 • obsługa należności
 • obsługa zobowiązań
 • wprowadzanie wyciągów z różnych rachunków bankowych
 • rejestracja wpłat i wypłat środków pieniężnych będących rozliczeniami dokumentów, przedpłatami, pozostałymi operacjami bankowymi
 • kompensaty rozrachunków

Rozrachunki
 • dostęp do historii rozrachunków różnych okresów
 • przeglądanie w przekroju należności, zobowiązań, rozrachunków wybranego kontrahenta
 • bezpośredni dostęp do dokumentów zapłaconych oraz wszelkie informacje o ich spłacie
 • możliwość dokonywania kompensat rozrachunków
 • możliwość drukowania przelewów
 • możliwość przekazywania danych do systemu bankowości elektronicznej

Zaliczki
 • rejestracja zaliczek udzielanych pracownikom
 • rozliczanie zaliczek
 • kontrola prawidłowości rozliczenia zaliczek

   Raporty