ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39

Co oferuje system?

Moduł obejmuje działania przedsiębiorstwa w zakresie składania zamówień do dostawców, przy wykorzystaniu narzędzi ułatwiających ich optymalizację, a w szczególności:
  • natychmiastową, asortymentową analizę sprzedaży w wybranych przez zamawiającego okresach, zarówno w centrali jak i w oddziałach firmy,
  • tworzenie zamówień do dostawców wg wielu predefiniowanych zasad,
  • pełną rejestrację zamówień oraz składowanie zamówień historycznych,
  • kontrolę zamówień będących w trakcie realizacji,
  • automatyczne generowanie uzupełnień asortymentowych w oparciu o kryterium średniej dziennej sprzedaży,
  • kontrolę zgodności realizowanych zamówień z dostawami,
  • eksport zamówienia bezpośrednio do fax/modemu,
  • powiązanie z systemem rezerwacji towaru dla klienta.

   Zakupy

   Sprzedaż

   Przetargi

   Akwizycja

   Finanse

   Raporty