ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39

Co oferuje system?

   Zakupy

   Sprzedaż

Moduł zaprojektowany został w oparciu o zasadę maksymalnego skrócenia procesu sprzedaży oraz wystawiania faktur („szybkie wprowadzanie zlecenia sprzedaży”). Podczas tworzenia dokumentów sprzedaży system czerpie informacje z wielu ustawień (m.in. kartoteki, definicje dokumentów). Do zadań modułu należy w szczególności:
 • wystawianie i archiwizowanie dokumentów sprzedaży,
 • możliwość odrębnej organizacji pracy dla różnych działów sprzedaży,
 • obsługa zamówień klientów (oferty, zamówienia, potwierdzenia, WZ, faktury),
 • elastyczne grupowanie i klasyfikowanie kontrahentów i produktów,
 • generowanie not premiowych dla klientów za terminowość zapłat bądź wielkość obrotu,
 • wykorzystanie różnych systemów rabatowych (m.in.: rabaty automatyczne, obrotowe, dla producenta, na wybraną partię towarów, dla wybranych kontrahentów, na wybrane produkty, dla wybranych grup kontrahentów, na wybrane grupy towarów),
 • sugerowanie przez moduł rabatów oraz dopłat na podstawie zdefiniowanych algorytmów,
 • obliczanie i udzielanie rabatu obrotowego (uzależnienie rabatu od wartości zakupów dokonanych przez kontrahenta w poprzednich okresach oraz terminowej realizacji zapłat),
 • możliwość wprowadzenia szerokiego wachlarza kryteriów ograniczających sprzedaż dla wybranych kontrahentów w ujęciu asortymentowym,
 • bezpośredni dostęp do informacji o stanie limitu kredytu kontrahenta z możliwością zablokowania sprzedaży,
 • przeprowadzanie analiz statystycznych dotyczących skuteczności sprzedaży,
 • wszechstronne raportowanie w oparciu o historię sprzedaży z uwzględnieniem różnych parametrów analizy (kontrahent, producent, dostawca, akwizytor),
 • pełna obsługa urządzeń fiskalnych,
 • realizacja sprzedaży przy wykorzystaniu kodów kreskowych,
 • obsługa mechanizmu szybkiego podpowiadania towarów trudno zbywalnych.

   Przetargi

   Akwizycja

   Finanse

   Raporty