ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39

Co oferuje system?

   Zakupy

Moduł obejmuje działania przedsiębiorstwa w zakresie składania zamówień od odbiorców, przy wykorzystaniu narzędzi ułatwiających ich optymalizację, a w szczególności:
  • pełną rejestrację zamówień,
  • automatyczne tworzenie otwartych dokumentów sprzedaży z zamówień,
  • tworzenie listy braków asortymentowych na podstawie zamówień otrzymanych drogą modemową.

   Sprzedaż

   Przetargi

   Akwizycja

   Finanse

   Raporty